Διαχείριση κρίσης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

E-government in the Era of Globalization and the Health Crisis caused by the Covid-19 Pandemic, between Standards and Innovation
Sorin Burlacu, Simona Roxana Patarlageanu, Amelia Diaconu and Ghenadie Ciobanu
SHS Web of Conf., 92 (2021) 08004, DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20219208004
The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020
Μέσα από αυτό το άρθρο επισημαίνονται οι τρέχουσες οικονομικές πραγματικότητες και πώς ορισμένες κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται τη χρήση της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25914
Την 1η Σεπτεμβρίου 2020, οι National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine έθεσαν σε δημόσια διαβούλευση το παρόν κείμενο που αφορά σε ένα σχέδιο συζήτησης του προκαταρκτικού πλαισίου για την ισότιμη διανομή του εμβολίου για την COVID-19.  Η συμβολή του κοινού, ιδίως από τις κοινότητες που πλήττονται δυσανάλογα από την πανδημία COVID-19, είναι απαραίτητη για τη σύνταξη μιας τελικής έκθεσης που θα είναι αντικειμενική, ισορροπημένη και χωρίς διακρίσεις. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει 4 ημέρες, από 1 Σεπτεμβρίου, έως 4 Σεπτεμβρίου.
Disaster and Pandemic Management Using Machine Learning: A Survey
V. Chamola, V. Hassija, S. Gupta, A. Goyal, M. Guizani and B. Sikdar
IEEE Internet of Things Journal, doi: 10.1109/JIOT.2020.3044966.
Date of Publication: 15 December 2020
Το άρθρο παρέχει λεπτομερή βιβλιογραφική ανασκόπηση πολλών αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και μελετά πώς αυτοί μπορούν να συνδυαστούν με άλλες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση καταστροφών και διαχείριση πανδημιών.
COVID vaccination logistics: five steps to take now
Yot Teerawattananon & Saudamini Vishwanath Dabak
Nature 587, 194-196 (2020), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-03134-2
06 November 2020
Πέρα από την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την προμήθεια εμβολίων υπάρχει επίσης η έγκριση και η παράδοση, για τα οποία τα έθνη πρέπει να προετοιμαστούν. Γίνεται αναφορά σε πέντε βήματα προς την ετοιμότητα που οι παγκόσμιοι εταίροι σε συνεργασία να ακολουθήσουν.
El-Chaarani, Hani
Journal of Contemporary Research in Business Administration and Economic Sciences (JCRBAES), Vol. 1, Issue 1.
Posted: 13 May 2021
Η έρευνα ρίχνει φως στις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της COVID-19 και παρέχει πολλές προτάσεις για την ανάκαμψη των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών στις αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες χώρες.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Odysseas Pavlatos, Hara Kostakis & Dimitriοs Digkas
Anatolia, DOI: 10.1080/13032917.2020.1850485
Published online: 18 Nov 2020
Ilija Djekic, Photis Papademas, Katerina Lemoniati, Maria Papageorgiou, Kyriaki G. Zinoviadou, et al.
Food Control, Volume 122, 2021, 107800, https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107800.
Ilija Djekic, ..., Maria Papageorgiou, Kyriaki G. Zinoviadou, et al.
Food Control, 2020, 107800, ISSN 0956-7135, DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107800.
Available online 1 December 2020

Pages