Διαχείριση κρίσης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)
10 July 2020
Αυτή η σύντομη έρευνα, αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι χώρες ανταποκρίθηκαν στις άμεσες σε θέσεις εργαζομένων κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID ‑ 19. Παρατίθενται παραδείγματα καινοτόμων τρόπων με τους οποίους οι χώρες επανεκπαιδεύουν και επαναπροσδιορίζουν το εργατικό τους δυναμικό για να ανταποκριθούν στην άμεση ζήτηση κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Από τον έρευνα μπορούν να αντληθούν μαθήματα για μεσοπρόθεσμες προσπάθειες επανεκπαίδευσης που θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις δεξιοτήτων ώστε να μεταβούν στην μετά-COVID 19 οικονομία.

Sense of community responsibility at the forefront of crisis management
Neil M. Boyd & Eric C. Martin
Administrative Theory & Praxis, DOI: 10.1080/10841806.2020.1765288
Published online: 14 May 2020
Η πανδημία COVID-19 κατέστησε σαφές ότι η αίσθηση της ευθύνης της κοινότητας είναι ζωτικής σημασίας για τον περιορισμό των απωλειών και της εξάπλωσης της ίωσης. Πολλοί πολίτες σε όλο τον κόσμο έχουν κλήθηκαν σε απομόνωση και αποστασιοποίηση, αλλά μεγάλος αριθμός ατόμων δεν φαίνεται να κατανοεί την ευθύνη που φέρει για τους άλλους.  Αυτό το άρθρο διερευνά πώς αναπτύσσεται το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης, πώς διάφορα χαρακτηριστικά μιας κρίσης την επηρεάζουν και ποιος είναι ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης.

Brit Trogen, Arthur Caplan
Ann Intern Med. [Epub ahead of print 2 March 2021]. doi:10.7326/M20-8251
Με την πάροδο του χρόνου και τα εμβόλια, κινδυνεύει να μειωθεί η περαιτέρω συμμόρφωση με τα περιοριστικά μέτρα μείωσης της διάδοσης εξαιτίας της «κόπωσης από την πανδημία» ή αύξησης της επικίνδυνης συμπεριφοράς λόγω του «Peltzman effect»
Kosciejew M.
IFLA Journal. July 2021. doi:10.1177/03400352211023786
First Published July 8, 2021
Το άρθρο υποστηρίζει ότι οι βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τα μουσεία έχουν ένα μοναδικό και επείγον καθήκον να τεκμηριώσουν την πανδημία του κοροναϊού καθώς εξελίσεται. Να διασφαλιστεί η συλλογή, η διατήρηση και αρχειοθέτηση της σχετικής καταγεγραμμένης κληρονομιάς, για τωρινούς και μελλοντικούς σκοπούς.
Chande, A., Lee, S., Harris, M. et al.
Nature Human Behaviour (2020). https://doi.org/10.1038/s41562-020-01000-9
Published: 09 November 2020
Παρουσιάζεται ένας διαδραστικός ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου που υπολογίζει, σε πραγματικό χρόνο, τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού όταν ένα τουλάχιστον άτομο με SARS-CoV-2 είναι παρόν σε συγκεντρώσεις διαφορετικών μεγεθών. Ο χάρτης είναι μέσο οπτικοποίησης του κινδύνου από τη συμμετοχή σε συγκεντρώσεις στις διάφορες πολιτείες και κομητείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
KHODARAHMI, Mozhdeh; GREGORY, Gwen M.
College & Research Libraries News, [S.l.], v. 82, n. 7, p. 323, july 2021. doi:https://doi.org/10.5860/crln.82.7.323.
Date accessed: 08 july 2021.
Οι βιβλιοθηκονόμοι που διαχειρίζονται το προσωπικό που απασχολείται σε διαφορετικούς λειτουργικούς τομείς των βιβλιοθηκών όπως οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τεχνικές υπηρεσίες, η διαχείριση συλλογής κ.ά. παρατηρούν κατά τη διάρκεια της πανδημίας πολλές αλλαγές στις πρακτικές πρόσληψης και απασχόλησης καθώς και σε άλλους τομείς
Neyişci N, Erçetin ŞŞ, Açıkalın ŞN, Koçtürk N, Potas N.
Journal of Family Issues. July 2021. doi:10.1177/0192513X211030041
First Published July 2, 2021
Διερευνήθηκε η σχέση ποιότητας ζωής με το οικογενειακό κλίμα και την οικογενειακή ακεραιότητα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι συμμετέχοντες ήταν 1.085 γονείς από την Τουρκία.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine
The National Academies Press, Washington, DC; ISBN 978-0-309-68572-6 ; DOI 10.17226/25999
November 2020
Το Φόρουμ των National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine για Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την Παγκόσμια Υγεία και Ασφάλεια, πραγματοποίησε ένα εικονικό εργαστήριο στις 25-26 Ιουνίου 2020 για να διερευνήσει τις έως σήμερα βέλτιστες πρακτικές ΣΔΙΤ για την αντιμετώπιση επιδημιών και πανδημιών, και κατά πόσο αυτές μπορεί να βρουν εφαρμογή στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
Public Health COVID-19 Impact Assessment: Lessons Learned and Compelling Needs.
DeSalvo, K.,  et al.
NAM Perspectives. Discussion Paper, National Academy of Medicine, Washington, DC. https://doi.org/10.31478/202104c
Διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο τα συστήματα και οι πολιτικές διαμόρφωσαν την απόδοση του τομέα της δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια της  COVID-19, και εντοπίζονται τομείς προτεραιότητας και θέματα πολιτικής που θα επιτρέπουν καλύτερη προετοιμασία για τις μελλοντικές ανάγκες
Prioritizing Strategies for a Better Transition to Remote Instruction
Rachid Ait Maalem Lahcen, Ram Mohapatra, and Baiyun Chen
EDUCAUSE Reviews
Published: Monday, November 16, 2020
Συζητώνται δύο στρατηγικές που στοχεύουν στη βελτίωση της χρήσης της τεχνολογίας, εστιάζοντας στις ανθρώπινες συνδέσεις των εκπαιδευτών με τους μαθητές, ώστε να μεταβούν επιτυχώς στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Pages