Περιφέρειες

Το ΕΚΤ στο 10ο Regional Growth Conference στην Πάτρα
09/06/2022ΕπιχειρηματικότηταΚαινοτομίαΧρηματοδότηση
Οι επιδόσεις των ελληνικών Περιφερειών σε δραστηριότητες Έρευνας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας σε νέα έκδοση του ΕΚΤ
16/03/2022ΕπιχειρηματικότηταΈρευναΚαινοτομίαΧρηματοδότηση
Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
23/02/2021ΕπιχειρηματικότηταΈρευναΚαινοτομίαΧρηματοδότηση
Οι δείκτες ποιότητας των επιστημονικών δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία
22/10/2020ΕπιστήμηΈρευνα
Αύξηση των επιδόσεων της Ελλάδας στην καινοτομία το 2018
09/07/2019ΕπιχειρηματικότηταΈρευναΚαινοτομίαΧρηματοδότηση
OSIRIS: Ένα νέο ευρωπαϊκό έργο που προάγει την Ανοικτή και Κοινωνική Καινοτομία στις Περιφέρειες
03/04/2017ΔημιουργικότηταΕπιχειρηματικότηταΚαινοτομία
Δημόσια Διαβούλευση για την Έξυπνη Εξειδίκευση για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη
10/02/2017ΕπιχειρηματικότηταΚαινοτομίαΧρηματοδότηση
Οι επιδόσεις των Ελληνικών Περιφερειών σε Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία
07/06/2016ΈρευναΚαινοτομίαΧρηματοδότηση
Διαδραστικοί χάρτες αναδεικνύουν την περιφερειακή διάσταση της ελληνικής έρευνας & καινοτομίας
21/03/2016ΈρευναΚαινοτομία