Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Τεχνική υποστήριξη των δράσεων για τη συλλογή στοιχείων, την παραγωγή και έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ» , κωδικός: EPSETKD1301 (Α.Π. 2015/14.11.2013)
14.11.2013 15.01.2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Α.Π.1745/07.10.2013)
07.10.2013 21.10.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Α.Π.1711/03.10.2013)
03.10.2013 18.10.2013
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την «Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών εκδόσεων (Έντυπων και Ηλεκτρονικών – Συνδρομές για το 2014) και Συνοδευτικών υπηρεσιών για τη Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ/ΕΙΕ», κωδικός: 2013/ΨΒ01 (Α.Π. 1642/23.09.2013)
23.09.2013 04.11.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1471/02.08.2013)
02.08.2013 26.08.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1469/02.08.2013)
02.08.2013 26.08.2013
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες σε Κινούμενους Χρήστες», κωδικός: EPSETKD1101
02.08.2013 26.08.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1227/28.06.2013)
28.06.2013 14.07.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Α.Π.1225/28.06.2013)
28.06.2013 14.07.2013
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Yπηρεσίες σε Κινούμενους Χρήστες», κωδικός: EPSETKD1001
11.06.2013 23.07.2013

Pages