Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Υπολογιστικός Εξοπλισμός», κωδικός: EPSETKD0901
07.03.2013 28.03.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π. 501/06.02.2013)
27.02.2013 15.03.2013
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης κοινοτήτων χρηστών των υπηρεσιών SaaS του ΕΚΤ», κωδικός: SaaS0401
07.02.2013 25.02.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.374/06.02.2013)
06.02.2013 20.02.2013
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός "Μελέτες και Δράσεις για την Υποστήριξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών της Πράξης", κωδικός: EPSETKD0501
15.01.2013 01.03.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1779/07.12.2012), υποβολή έως 03/01/2013)
07.12.2012 03.01.2013
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Ψηφιακό Περιεχόμενο», κωδικός: EPSETKD0301
29.11.2012 20.12.2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1669/22.11.2012), υποβολή έως 11/12/2012)
22.11.2012 11.12.2012
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο "Υπηρεσίες σε Κινούμενους Χρήστες", κωδικός: EPSETKD1001
09.11.2012 29.11.2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1448/15.10.2012)
15.10.2012 31.10.2012

Pages