Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Α.Π.1101/30.05.2014)
30.05.2014 16.06.2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.928/08.05.2014)
08.05.2014 22.05.2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.799/16.04.2014)
16.04.2014 05.05.2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.797/16.04.2014)
16.04.2014 05.05.2014
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Παραγωγή εκπαιδευτικού & επιμορφωτικού υλικού (με χρήση social networks - user generated content)», κωδικός: EPSETKD0401
31.03.2014 28.04.2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.650/31.03.2014)
31.03.2014 13.04.2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.648/31.03.2014)
31.03.2014 10.04.2014
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων», κωδικός: EPSETKD1101
10.03.2014 30.04.2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.394/21.02.2014)
21.02.2014 07.03.2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Α.Π.176/23.01.2014)
23.01.2014 07.02.2014

Pages