Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.650/31.03.2014)
31.03.2014 13.04.2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.648/31.03.2014)
31.03.2014 10.04.2014
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων», κωδικός: EPSETKD1101
10.03.2014 30.04.2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.394/21.02.2014)
21.02.2014 07.03.2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Α.Π.176/23.01.2014)
23.01.2014 07.02.2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Α.Π.2345/23.12.2013)
23.12.2013 13.01.2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.2331/23.12.2013)
23.12.2013 13.01.2014
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Υπηρεσίες υποστήριξης κοινοτήτων χρηστών των υπηρεσιών SaaS του ΕΚΤ», κωδικός: SaaS0401
11.12.2013 27.01.2014
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Υπολογιστικός Εξοπλισμός», κωδικός: EPSETKD0901
05.12.2013 20.01.2014
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Οριζόντια υποστηρικτικά εργαλεία για διαχείριση υπηρεσιών και ασφάλειας», κωδικός: SaaS0301
04.12.2013 07.01.2014

Pages