Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Α.Π. 939/17.07.2017)
17.07.2017 31.07.2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Α.Π. 907/10.07.2017)
10.07.2017 24.07.2017
Πρόσκληση Εκδήλωση Eνδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π. 901/07.07.2017)
07.07.2017 21.07.2017
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα, Βαθμίδας Β (Κωδικός θέσης: ΕΚΤ/ΕΙΕ/ΕΛΕ/1-17)
28.06.2017 29.08.2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (Α.Π. 604/12.05.2017 )
12.05.2017 26.05.2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΑΠ 504/26.04.2017)
26.04.2017 10.05.2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (Α.Π.346/05.04.2017)
05.04.2017 19.04.2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (Α.Π.126/07.02.2017)
07.02.2017 21.02.2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1505/06.10.2016)
06.10.2016 20.10.2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π. 1334/11.08.2016)
11.08.2016 01.09.2016

Pages