Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Α.Π. 1716/06.12.2017)
06.12.2017 21.12.2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΑΠ. 1707/05.12.2017)
05.12.2017 20.12.2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Α.Π. 1706/05.12.2017)
05.12.2017 20.12.2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (Α.Π. 1671/01.12.2017)
01.12.2017 17.12.2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Α.Π. 1669/01.12.2017)
01.12.2017 17.12.2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π. 1603/22.11.2017)
22.11.2017 07.12.2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσης εργασίας ορισμένου χρόνου (Α.Π. 1592/21.11.2017)
21.11.2017 06.12.2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (Α.Π. 1486/03.11.2017)
03.11.2017 19.11.2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π. 1484/03.11.2017)
03.11.2017 19.11.2017
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα, Βαθμίδας Β’ ή Γ’, για τη στελέχωση του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υποδομών & Πληροφοριακών Συστημάτων (Κωδικός θέσης: ΕΚΤ/ΕΙΕ/ΕΛΕ/2-17)
29.09.2017 28.11.2017

Pages