Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Προκήρυξη Aνοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών εκδόσεων (Έντυπων και Ηλεκτρονικών - Συνδρομές για το 2013) και Συνοδευτικών υπηρεσιών για τη Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ/ΕΙΕ»
26.09.2012 09.11.2012
Υποβολή Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς για την υλοποίηση έργου (Α.Π.1155/09.08.2012)
09.08.2012 24.08.2012
Δημόσια Διαβούλευση έργου "Δράσεις χαρτογράφησης αναγκών και ικανοποίησης ωφελούμενου πληθυσμού / Υποστήριξη παρεχόμενων υπηρεσιών", κωδικός: EPSETKD0501
08.08.2012 03.09.2012
Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού "Ανάπτυξη Πλατφόρμας CRIS", Κωδικός: EPSETKD0601
06.08.2012 08.10.2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.581/04.04.2012)
05.04.2012 25.04.2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.473/20.03.2012)
20.03.2012 06.04.2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.288/13.02.2012)
13.02.2012 29.02.2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.32/13.01.2012)
13.01.2012 03.02.2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1349/23.11.2011)
23.11.2011 09.12.2011
Δημόσια Διαβούλευση έργου «Ανάπτυξη Πλατφόρμας CRIS», κωδικός: EPSETKD0601
07.10.2011 31.10.2011

Pages