Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Ψηφιοποίηση και Καταλογογράφηση Επιστημονικού και Πολιτιστικού Περιεχομένου», κωδικός: EPSETKD0301
10.06.2013 22.07.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1048/05.06.2013)
05.06.2013 20.06.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.965/20.05.2013)
20.05.2013 04.06.2013
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη των δράσεων για τη συλλογή στοιχείων, την παραγωγή και έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ», κωδικός: EPSETKD1301
13.05.2013 03.06.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Α.Π.783/12.04.2013)
12.04.2013 19.04.2013
Πρόσκληση για την υποβολή Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς για την υλοποίηση του έργου "Εφαρμογή εργαλείων οπτικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων στο γνωσιακό αποθετήριο του έργου EuroRIs-Net+", με κωδικό 2011/EuroRIsNet+02
03.04.2013 18.04.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.677/29.03.2013)
29.03.2013 15.04.2013
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Υπολογιστικός Εξοπλισμός», κωδικός: EPSETKD0901
07.03.2013 28.03.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π. 501/06.02.2013)
27.02.2013 15.03.2013
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης κοινοτήτων χρηστών των υπηρεσιών SaaS του ΕΚΤ», κωδικός: SaaS0401
07.02.2013 25.02.2013

Pages