Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1851/07.10.2014)
07.10.2014 22.10.2014
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Παραγωγή εκπαιδευτικού & επιμορφωτικού υλικού (με χρήση social networks-user generated content)», κωδικός: EPSETKD0401
31.07.2014 19.09.2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1444/25.07.2014)
25.07.2014 08.08.2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Α.Π.1443/25.07.2014)
25.07.2014 08.08.2014
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Οριζόντια υποστηρικτικά εργαλεία για διαχείριση υπηρεσιών και ασφάλειας», κωδικός: SaaS0301
23.07.2014 12.09.2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Α.Π.1101/30.05.2014)
30.05.2014 16.06.2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.928/08.05.2014)
08.05.2014 22.05.2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.799/16.04.2014)
16.04.2014 05.05.2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.797/16.04.2014)
16.04.2014 05.05.2014
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Παραγωγή εκπαιδευτικού & επιμορφωτικού υλικού (με χρήση social networks - user generated content)», κωδικός: EPSETKD0401
31.03.2014 28.04.2014

Pages