Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα, Βαθμίδας Β (Κωδικός θέσης: ΕΚΤ/ΕΙΕ/ΕΛΕ/1-17)
28.06.2017 29.08.2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (Α.Π. 604/12.05.2017 )
12.05.2017 26.05.2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΑΠ 504/26.04.2017)
26.04.2017 10.05.2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (Α.Π.346/05.04.2017)
05.04.2017 19.04.2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (Α.Π.126/07.02.2017)
07.02.2017 21.02.2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1505/06.10.2016)
06.10.2016 20.10.2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π. 1334/11.08.2016)
11.08.2016 01.09.2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (A.Π.1333/11.08.2016)
11.08.2016 26.08.2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π. 496/10.03.2016)
10.03.2016 21.03.2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π. 199/03.02.2016)
03.02.2016 17.02.2016

Pages