Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (κωδικός Α.Π. 1048/12.07.2018 )
12.07.2018 27.07.2018
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΑΔΑ: ΩΡ52469ΗΕΠ-ΘΟΩ)
14.06.2018 20.07.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Kωδικός Α.Π. 796/05.06.2018)
05.06.2018 20.06.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (κωδικός: Α.Π. 774/01.06.2018)
01.06.2018 17.06.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Μερικής Απασχόλησης Ορισμένου Χρόνου (κωδικός: Α.Π. 772/01.06.2018)
01.06.2018 17.06.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (κωδικός: Α.Π. 747/29.05.2018)
29.05.2018 12.06.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με κωδικό Α.Π. 709/21.05.2018
21.05.2018 06.06.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου με κωδικό Α.Π. 707/21.05.2018
21.05.2018 06.06.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (Α.Π. 451/29.03.2018)
29.03.2018 17.04.2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (Α.Π. 442/28.03.2018)
29.03.2018 17.04.2018

Pages