Βιβλίο

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

The Economy in the Time of Covid-19
World Bank, ISBN: 978-1-4648-1570-6, DOI 10.1596/978-1-4648-1570-6
Publication date (Online): April 14 2020 
Πολλές χώρες αγωνίζονται να περιορίσουν την εξάπλωση της επιδημίας Covid-19, αποφεύγοντας παράλληλα μια δραματική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας. Η παρούσα έκθεση εξετάζει το πιθανό κόστος στον τομέα της υγείας, αξιολογεί την αποτελεσματικότητα διαφορετικών πολιτικών περιορισμού και συζητά πόσο μεγάλο είναι το οικονομικό κόστος.
Economics in the Age of COVID-19
Joshua Gan
MIT Press, eBook, ISBN: 9780262362801, Draft DOI: 10.21428/a11c83b7.c48fa91b
Ένας οδηγός για την οικονομία της πανδημίας και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης. Μια ανοιχτής διάθεσης έκδοση του βιβλίου αυτού, για σχολιασμό από τους αναγνώστες, είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση:  https://economics-in-the-age-of-covid-19.pubpub.org
COVID-19 and World Order: The Future of Conflict, Competition, and Cooperation
Hal Brands, Francis J. Gavin
Published by: Johns Hopkins University Press, 2020 Book, Available Open Access on Project MUSE
Ποιες θα είναι οι συνέπειες της πανδημίας και ποια θα είναι η παγκόσμια τάξη πραγμάτων μετά την COVID; Το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, έχει συγκαλέσει εμπειρογνώμονες από το εσωτερικό και το εξωτερικό του πανεπιστημίου για να συζητήσουν την παγκόσμια τάξη μετά την COVID-19. Σε μια σειρά δοκιμίων, οι διεθνείς εμπειρογνώμονες στη δημόσια υγεία και την ιατρική, τα οικονομικά, τη διεθνή ασφάλεια, την τεχνολογία, την ηθική, τη δημοκρατία και τη διακυβέρνηση φαντάζονται ένα τολμηρό νέο όραμα για το μέλλον μας.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Christos Gortsos, et al.
European Banking Institute Working Paper Series Forthcoming; 481 pages; Available at SSRN; DOI : http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3607930
Posted: 22 May 2020