Ιατρική Βιοτεχνολογία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Use of biologicals in allergic and type 2 inflammatory diseases in the current COVID 19 pandemic
Klimek, L; ...Bossios, A; Chatzipetrou, et al.
ALLERGOLOGIE  Volume: 43  Issue: 7  Pages: 255-271  DOI: 10.5414/ALX02166 
Published: JUL 2020
Maria Dalamaga, Irene Karampela, Christos S. Mantzoros
Metabolism. : 154260.  doi: 10.1016/j.metabol.2020.154260
May 8, 2020
Complement as a target in COVID-19?
Risitano, A.M., Mastellos, D.C., Huber-Lang, M. et al.
Nat Rev Immunol 20, 343–344 (2020). https://doi.org/10.1038/s41577-020-0320-7
Issue Date: June 2020

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

COVID-19 What Have We Learned? The Rise of Social Machines and Connected Devices in Pandemic Management Following the Concepts of Predictive, Preventive and Personalised Medicine
Petar Radanliev, David C. De Roure, Rob Walton, et al.
University of Oxford and Cisco Research Centre, Working Paper Series
Posted: 15 Sep 2020
Παρουσιάζονται εν συντομία μια σειρά προγνωστικών, προληπτικών και εξατομικευμένων ψηφιακών μεθόδων που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν γρήγορα για να βοηθήσουν στην υγειονομική κρίση COVID-19 και σε μελλοντικές πανδημίες.