Αθλητισμός και Τουρισμός

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Alan A. Lew, et al.
Tourism Geographies, DOI: 10.1080/14616688.2020.1770326
Published online: 08 Jun 2020
Στο εισαγωγικό αυτό άρθρο, γίνεται αναφορά στον καθοριστικό ρόλο των ταξιδιών και του τουρισμού στις αρχικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID. Επικεντρώνεται όμως στο πώς θα μπορούσε η πρόσφατη πανδημική κρίση να πυροδοτήσει έναν ενδεχομένως ουσιαστικό και θετικό μετασχηματισμό του πλανήτη γενικά και του τουρισμού ειδικότερα. 
Zoğal, V., Domènech, A. and Emekli, G. 
Journal of Tourism Futures, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JTF-06-2020-0090
Η πανδημία COVID-19 είναι η πλέον πρόσφατη παράμετρος που επηρέασε την έννοια του «second house» (εξοχικό), κατά την οποία η χρήση τους επεκτάθηκε σε καταφύγιο για αποστασιοποίηση και σε τόπο για προνομιακή τηλεργασία. Αναμένεται ότι ο ρόλος των δεύτερων σπιτιών στην μετά-covid-19 ομαλότητα θα έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στις τουριστικές και στεγαστικές αγορές.
Reconnecting tourism after COVID-19: the paradox of alterity in tourism areas
Lapointe, Dominic
Tourism Geographies, An International Journal of Tourism Space, Place and Environment, DOI: 10.1080/14616688.2020.1762115
Published online: 05 May 2020
Στη μετα-COVID-19 εποχή ο τουρισμός θα μετεξελιχθεί. Καθώς η κινητικότητα συνεχίζει να εξαρτάται σημαντικά από τις οδηγίες για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, ορισμένες τουριστικές επιχειρήσεις και τουριστικές περιοχές θα δουν τη παρουσία τους να συρρικνώνεται, οδηγώντας σε μια στροφή προς τους τοπικούς καταναλωτές και τις ανάγκες τους. Με την αύξηση της ανοσίας, ο τουρίστας, θα γίνει και πάλι μέρος του τοπίου, ενώ οι τοπικοί δεσμοί που χτίστηκαν κατά την περίοδο της κρίσης ενδέχεται να παραμείνουν ενισχύοντας την επανασύνδεση του τουρισμού με τις ανάγκες των κοινοτήτων υποδοχής ως μέρος μιας στρατηγικής επιβίωσης.

Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19
Stefan Gössling, Daniel Scott & C. Michael Hall
Journal of Sustainable Tourism, DOI: 10.1080/09669582.2020.1758708
Published online: 27 Apr 2020
Με το μέγεθος της πανδημίας COVID-19, προκύπτει επιτακτική η ανάγκη να μην επιστρέψουμε business as usual όταν τελειώσει η κρίση, αλλά να θεωρηθεί ως μια ευκαιρία επανεξέτασης του παγκόσμιου τουρισμού. Η πρόκληση είναι τώρα να διδαχθούμε συλλογικά από αυτήν την παγκόσμια τραγωδία για να επιταχύνουμε τον μετασχηματισμό του τουρισμού σε βιώσιμο και πιο ευθυγραμμισμένο με τους Sustainable Development Goals (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών.

Jun Wen, Wei Wang, Metin Kozak, Xinyi Liu & Haifeng Hou
Tourism Recreation Research, DOI: 10.1080/02508281.2020.1761120
Published online: 13 May 2020
Σε αυτό το άρθρο, μια διεπιστημονική ομάδα από το πεδίο του τουρισμού και αυτού της δημόσιας υγείας, εξετάζει κριτικά πώς αυτοί και άλλοι φαινομενικά ασύνδετοι ερευνητικοί τομείς μπορούν να συνεργάζονται στο πλαίσιο κοινών ερευνητικών προσπαθειών. Ενδεικτική τέτοια περίπτωση είναι ο COVID-19. Αυτό το άρθρο παρέχει μια σύντομη επισκόπηση των περιπλοκών της διεπιστημονικής συνεργασίας και στη συνέχεια αναφέρονται οι διάφορες προκλήσεις και τα οφέλη αυτής της συνεργατικής έρευνας. Τέλος προτείνονται μελλοντικές ευκαιρίες διεπιστημονικής ερευνητικής συνεργασίας σχετικά με το COVID-19, εντός και εκτός του πεδίου του τουρισμού.

 

Does VR Tourism Enhance Users’ Experience?
Lee W-j, Kim YH.
Sustainability. 2021; 13(2):806, DOI: https://doi.org/10.3390/su13020806 
Published: 15 January 2021
Διερευνάται η εμπειρία του τουρισμού μέσω εικονικής πραγματικότητας (VR -virtual reality) και οι προθέσεις επίσκεψης των χρηστών, με βάση τις ηδονικές αξίες της προηγούμενης εμπειρίας τουρισμού.

COVID-19: from temporary de-globalisation to a re-discovery of tourism?
Piotr Niewiadomski
Tourism Geographies, DOI: 10.1080/14616688.2020.1757749
Published online: 05 May 2020
H επιδημία COVID-19, η πρώτη μεγάλη δύναμη που κατάφερε να σταματήσει (ή ακόμα και να αντιστρέψει) την παγκοσμιοποίηση και τη συμπίεση του χωροχρόνου, έχει επίσης ακινητοποιήσει ολόκληρη την ταξιδιωτική και τουριστική βιομηχανία. Από αυτή την άποψη, ο τουρισμός όπως το γνωρίζαμε πριν από λίγους μήνες έπαψε να υπάρχει. Αν και το τίμημα που πληρώνει ο κόσμος για αυτό είναι τεράστιο, οι προσωρινές διαδικασίες απο-παγκοσμιοποίησης προσφέρουν στον τουριστικό κλάδο μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία για επανεκκίνηση - μια ευκαιρία να αναπτυχθεί εκ νέου σύμφωνα με τις αρχές της βιωσιμότητας.

Annals of Tourism Research,
Available online: 2 April 2020
Από τα μέσα Δεκεμβρίου 2019, που η λοίμωξη COVID-19 του νέου κορονοϊού έπληξε την Wuhan, στην Κίνα, μέχρι τις 23 Μαρτίου 2020, επιβεβαιώθηκαν 332.930 κρούσματα σε 190 χώρες και 14.510 θάνατοι. Δεδομένου ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα μεταδοτική αερομεταφερόμενη ασθένεια, με εκθετικά αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων, επιβλήθηκαν αυστηρά προληπτικά περιοριστικά μέτρα στην ανθρώπινη κινητικότητα, και προσωρινό κλείσιμο συνόρων και επιχειρήσεων. Το ξέσπασμα του COVID-19, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την τουριστική βιομηχανία, δεδομένης της εξάρτησης από την ανθρώπινη κινητικότητα. Για την κατανόηση της επίδρασης του COVID-19 στον τουρισμό, προτείνεται, βαθμολογείται και εφαρμόζεται το μακροοικονομικό μοντέλο Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE). Πρόκειται για μια πρωτοποριακή ερευνητική προσπάθεια που υποστηρίζει ότι το μοντέλο DSGE είναι πιο κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί για τη συγκεκριμένη αγορά, σε σύγκριση με αναλύσεις χρονοσειρών, οικονομετρικές αναλύσεις και άλλα μοντέλα.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Nikolaidis, P.T.; Knechtle, B.
Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18(2), 372; https://doi.org/10.3390/ijerph18020372
Published: 6 January 2021
Odysseas Pavlatos, Hara Kostakis & Dimitriοs Digkas
Anatolia, DOI: 10.1080/13032917.2020.1850485
Published online: 18 Nov 2020

Pages