COVID-19: Επιστημονική πληροφόρηση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο νέος κορονοϊός μπήκε βίαια στη ζωή μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Και σε αυτές τις συνθήκες, η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα της γνώσης, να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθούν έγκυρες επιστημονικές απόψεις και δεδομένα που προσφέρουν στον δημόσιο διάλογο και θωρακίζουν την κοινωνία απέναντι στον ανορθολογισμό και τον φόβο.

φωτογραφία: Mick De Paola

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Οι επιστήμονες πληροφόρησης του ΕΚΤ επιλέγουν άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και από περιοδικά των οποίων οι εκδότες αποφάσισαν να ανοίξουν το περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς.

Pandemic school closures: risks and opportunities
The Lancet Child & Adolescent Health
Available online: 8 April 2020
Η νέα ασθένεια του κορονοϊού 2019 (COVID-19) σάρωσε 210 χώρες με πάνω από 1,2 εκατομμύρια κρούσματα και 67 594 θανάτους που αναφέρθηκαν έως τις 6 Απριλίου 2020. Οι περισσότερες χώρες έχουν εφαρμόσει περιοριστικά μέτρα για να ελαχιστοποιήσουν την εξάπλωση και επίδραση του ιού, μεταξύ των οποίων το προσωρινό καθολικό κλείσιμο των σχολείων. Η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών και των εφήβων εμφανίζουν ήπια συμπτώματα όταν προσληφθούν από τον SARS-CoV-2. Με πάνω από το 90% των μαθητών και φοιτητών παγκοσμίως (πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια νέοι) να είναι σήμερα εκτός εκπαίδευσης, οι μεγαλύτερες απειλές και οι επιπτώσεις από το COVID-19 σε παιδιά και εφήβους βρίσκονται εκτός του πεδίου της ιατρικής.

Annals of Tourism Research,
Available online: 2 April 2020
Από τα μέσα Δεκεμβρίου 2019, που η λοίμωξη COVID-19 του νέου κορονοϊού έπληξε την Wuhan, στην Κίνα, μέχρι τις 23 Μαρτίου 2020, επιβεβαιώθηκαν 332.930 κρούσματα σε 190 χώρες και 14.510 θάνατοι. Δεδομένου ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα μεταδοτική αερομεταφερόμενη ασθένεια, με εκθετικά αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων, επιβλήθηκαν αυστηρά προληπτικά περιοριστικά μέτρα στην ανθρώπινη κινητικότητα, και προσωρινό κλείσιμο συνόρων και επιχειρήσεων. Το ξέσπασμα του COVID-19, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την τουριστική βιομηχανία, δεδομένης της εξάρτησης από την ανθρώπινη κινητικότητα. Για την κατανόηση της επίδρασης του COVID-19 στον τουρισμό, προτείνεται, βαθμολογείται και εφαρμόζεται το μακροοικονομικό μοντέλο Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE). Πρόκειται για μια πρωτοποριακή ερευνητική προσπάθεια που υποστηρίζει ότι το μοντέλο DSGE είναι πιο κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί για τη συγκεκριμένη αγορά, σε σύγκριση με αναλύσεις χρονοσειρών, οικονομετρικές αναλύσεις και άλλα μοντέλα.

The Coming Coronavirus Crisis: What Can We Learn?
Matteo Lucchese & Mario Pianta
Intereconomics volume 55, pages98–104( 2020)
Published: 01 April 2020
Το άρθρο εξετάζει τις οικονομικές συνέπειες όσον αφορά την οικονομική αστάθεια, την οικονομική ύφεση, τη μείωση των εοσοδημάτων και τις πολιτικές προκλήσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, από την πανδημία COVID-19.  Ποια είναι μερικά από τα μαθήματα που μπορούν να εξαχθούν; Αυτό το άρθρο υποστηρίζει ότι η υγεία είναι ένα παγκόσμιο δημόσιο αγαθό, και η καθολική δημόσια υγεία αποτελεί βασικό στοιχείο μιας πολιτικής ισότητας.

Pages

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Videos - Podcasts

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.