Καρδιολογία και Καρδιοαγγειακά νοσήματα

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Tsioufis, K., Chrysohoou, C., Kariori, M., Leontsinis, I., Dalakouras, I., Papanikolaou, A., Charalambus, G., Sambatakou, H., Siassos, G., Panagiotakos, D., & Tousoulis, D. 
Clinical Research in Cardiology, https://doi.org/10.1007/s00392-020-01682-1
Risk of stroke in hospitalized SARS-CoV-2 infected patients: A multinational study
Shima Shahjouei...Georgios Tsivgoulis, Paraskevi C. Fragkou, Emmanouil Karofylakis, Sotirios Tsiodras, et al.
EBIOMEDICINE, Volume: 59, Article Number: 102939, DOI: 10.1016/j.ebiom.2020.102939
Published: SEP 2020
Papafaklis, M. I., Katsouras, C. S., Tsigkas, G., Toutouzas, K., Davlouros, P., Hahalis, G. N., … Michalis, L. K. 
Clinical Cardiology, n/a(n/a), 10.1002/clc.23424.  DOI: https://doi.org/10.1002/clc.23424
First published: 21 July 2020
Doing the right thing for the right reason when treating ruptured abdominal aortic aneurysms in the COVID-19 era
Christos Verikokos, Andreas M. Lazaris, George Geroulakos
Journal of Vascular Surgery, DOI: 10.1016/j.jvs.2020.04.009
Available online 11 April 2020
Delayed Diagnosis and Treatment of a Critically Ill Patient with Infective Endocarditis Due to a False-Positive Molecular Diagnostic Test for SARS-CoV-2
Nikolaos Schizas, Theodoros Michailidis, Ilias Samiotis, Vasilios Patris, Konstantinos Papakonstantinou, Michail Argiriou, Panagiotis Dedeilias
Am J Case Rep 2020 Sep 27;21:e925931. doi: 10.12659/AJCR.925931
27 September 2020

Current data on the cardiovascular effects of COVID-19
Hellenic Journal of Cardiology, https://doi.org/10.1016/j.hjc.2020.04.001
Panayotis K. Vlachakis, Anastasios Tentolouris, Dimitris Tousoulis, Nikolaos Tentolouris
Available online 18 April 2020

Vrachatis, D.A., Giotaki, S.G., Giannopoulos, G.
International Journal of Cardiology, 314, p. 96, doi: 10.1016/j.ijcard.2020.05.003
Published online 2020 Jun 16
Manolis, A. S., Manolis, A. A., Manolis, T. A., Apostolopoulos, E. J., Papatheou, D., & Melita, H. 
Trends in Cardiovascular Medicine, https://doi.org/10.1016/j.tcm.2020.08.002
Available online 16 August 2020

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Mehra MR, Desai SS, Kuy SR et al
Publish date: May 1, 2020
N Engl J Med, DOI: 10.1056/NEJMoa2007621
Οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν μια βάση δεδομένων με στοιχεία από παρατήρηση  169 νοσοκομείων στην Ασία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και αξιολόγησαν τη σχέση των καρδιαγγειακών παθήσεων και της φαρμακευτικής αγωγής με τον θάνατο εντός του νοσοκομείου. Τα στοιχεία αφορούσαν 8.910 νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19 που εισήχθησαν στο νοσοκομείο μεταξύ 20 Δεκεμβρίου 2019 και 15 Μαρτίου 2020 και καταγράφηκαν στο μητρώο Surgical Outcomes Collaborative registry, και είτε πέθαναν στο νοσοκομείο είτε πήραν εξητήριο από τις 28 Μαρτίου 2020. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η υποκείμενη καρδιαγγειακή νόσος σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου στο νοσοκομείο μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύτηκαν με Covid-19 και ότι προηγούμενες ανησυχίες σχετικά με πιθανή επιβλαβή συσχέτιση αναστολέων ACE ή ARB με ton θάνατο στο νοσοκομείο, δεν επιβεβαιώνονται.

Pages