Έρευνα

Υπογράφηκε η Συμφωνία Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ
18/06/2003Έρευνα
Ανοιχτές προκηρύξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα'
30/05/2003Έρευνα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ανταγωνιστικότητα': Στη φάση προκήρυξης το 55% του συνολικού προϋπολογισμού - Ανοιχτές προσκλήσεις
27/05/2003Έρευνα
Στη φάση υλοποίησης το 54% του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα'
26/05/2003Έρευνα
Στο Διάστημα ο πρώτος ελληνικός δορυφόρος Hellas-Sat
26/05/2003ΕπιστήμηΈρευνα
Διεθνής Διάκριση ΟΗΕ για το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη '1502'
20/05/2003ΕπιστήμηΈρευνα
Προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών στα Βαλκάνια και τον Εύξεινο Πόντο
20/05/2003Έρευνα
Διεθνές Συνέδριο 'Προοπτική Διερεύνηση στο Διευρυμένο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και Καινοτομίας'
13/05/2003Έρευνα
Διεθνές Συνέδριο 'Προοπτική Διερεύνηση στο Διευρυμένο  Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και Καινοτομίας'
13/05/2003Έρευνα
Ευφυής πρόσβαση σε οπτικοακουστικά αρχεία
12/05/2003ΕπιστήμηΈρευνα

Pages

Subscribe to Έρευνα