Έρευνα

Ενίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
27/06/2003Έρευνα
Ενίσχυση του ΕΥΡΗΚΑ στον ΕΧΕ και κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για δραστηριότητες Ε&ΤΑ
27/06/2003Έρευνα
Έτοιμα για την πρώτη ισότιμη συμμετοχή τους στο 6ο ΠΠ της ΕΕ τα υποψήφια κράτη
27/06/2003Έρευνα
ΕΥΡΗΚΑ - Προωθώντας τη βιομηχανική καινοτομία (γ΄μέρος)
27/06/2003Έρευνα
Η έρευνα για τα εμβρυϊκα βλαστοκύτταρα διχάζει Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο Υπουργών
27/06/2003Έρευνα
Η έρευνα για τις μεταφορές στην Ελλάδα
27/06/2003Έρευνα
Ημερίδα για τo ρόλο των Εργαστηρίων Παροχής Εξειδικευμένων Υπηρεσιών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων
27/06/2003Έρευνα
Ημερίδα - Έκθεση 'Μικρά & μίνι συστήματα ανανεώσιμων πηγών και ορθολογικής χρήσης ενέργειας'
27/06/2003ΕπιστήμηΈρευνα
Ημερίδα 'Συμμετοχή των Ελλήνων Μηχανικών στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Έρευνας και Τεχνολογίας'
27/06/2003Έρευνα
Κοινοτική ενίσχυση της έρευνας στις ΜΜΕ με 2,2 δισ. ευρώ
27/06/2003Έρευνα

Pages

Subscribe to Έρευνα