Οκονομικά

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Theodora Tsilika, Alexandros Kakouris, Nikolaos Apostolopoulos & Zacharias Dermatis
Journal of Small Business & Entrepreneurship, DOI: 10.1080/08276331.2020.1764733
Published online: 15 May 2020

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Journal of Chinese Governance, DOI:10.1080/23812346.2020.1741940
Published online: 23 Mar 2020
Το ξέσπασμα της πνευμονίας του νέου κορονοϊου (Novel Coronavirus Pneumonia -NCP) που ξεκίνησε από την Κίνα, έχει γίνει σταδιακά ένα παγκόσμιο ζήτημα. Το παρόν άρθρο αναλύει τις οικονομικές επιπτώσεις των μεγάλων επιδημιών όπως το SARS, H1N1 και Ebola σε μικρο- και μακρο-επίπεδο. Η πρόκληση στην αποτελεσματική διαχείριση της επιδημίας , είναι να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ του τρόπου περιορισμού μετάδοσης του ιού και του σχετικού οικονομικού κόστους. Συνοψίζονται τρεις βασικές μέθοδοι για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διαφόρων πολιτικών ελέγχου.