Διαγωνισμός καινοτομίας ESNC για την επιχειρηματική αξιοποίηση των δορυφορικών συστημάτων προσδιορισμού θέσης

O διεθνής διαγωνισμός καινοτομικών εφαρμογών ESNC που χρησιμοποιούν δορυφορικές τεχνολογίες διοργανώνεται για 15η συνεχή χρονιά και θα βραβεύσει προτάσεις καινοτομίας με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διεθνής διαγωνισμός καινοτομικών εφαρμογών που χρησιμοποιούν δορυφορικές τεχνολογίες, με τίτλο «European Satellite Navigation Competition» (ESNC 2018). Ο διαγωνισμός αυτός πραγματοποιείται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος με σκοπό την βράβευση των καλύτερων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών καινοτομιών που βασίζονται στην χρήση των δορυφορικών τεχνολογιών πλοήγησης στην καθημερινή ζωή.

Το ESNC υποστηρίζει τις προτάσεις σε κάθε στάδιο ανάπτυξης, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί επιχειρηματικά το παραγόμενο προϊόν ή και η παρεχόμενη υπηρεσία. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, βραβεύει με ποσά συνολικής αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ σε 20 κατηγορίες. Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται για 15η συνεχή χρονιά και διεξάγεται σε 50 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Οι υπηρεσίες εντοπισμού θέσης και πλοήγησης έχουν γίνει ουσιαστικό κομμάτι της καθημερινότητας ενώ η επιχειρησιακή λειτουργία του Galileo, του παγκόσμιου συστήματος δορυφορικής πλοήγησης της Ε.Ε, οδηγεί την ευρωπαϊκή κοινωνία στην αναζήτηση καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών σε πλήθος εφαρμογών όπως ενδεικτικά γεωργία, περιβάλλον, κατασκευές, εξορύξεις, αεροπλοΐα, μεταφορές, εφαρμογές έξυπνων πόλεων, κινητών τηλεφώνων, άμυνας και ασφάλειας, εμπορίου, τηλεπικοινωνιών, μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων, διαχείρισης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, τραπεζικής πίστης, κ.ά.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις (νεοφυείς και υφιστάμενες), επιστημονικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και ανεξάρτητα πρόσωπα. Στόχος είναι να υποστηριχθούν καινοτομικές, ώριμες, πρωτότυπες και τεχνολογικά εφικτές ιδέες που μπορούν να κάνουν χρήση των ευρωπαϊκών και διεθνών δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού θέσης και πλοήγησης για όφελος της κοινωνίας, σε τομείς όπως περιβάλλον, τουρισμό, άμυνα, αγροτική οικονομία, φυσικές καταστροφές, μεταφορές, έξυπνες πόλεις, κ.λπ.

Η πρώτη κατηγορία του διαγωνισμού, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (Special Prize Challenges 2018), διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία GNSS (GSA), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), το Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής (DLR) και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών και Ψηφιακών Υποδομών (BMVI).   

Επίσης, σε περιφερειακό επίπεδο διοργανώνονται και επιμέρους διαγωνισμοί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Regional Challenges 2018). Φορείς υποστήριξης για το ελληνικό βραβείο είναι το SenseLAB του Πολυτεχνείου Κρήτης, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ACEin), το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ).

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων είναι από 1 Μαΐου έως 31 Ιουλίου 2018. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον διαγωνισμό, τα βραβεία και τους εταίρους της φετινής χρονιάς, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.esnc.eu/prize/greece.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ESNC, Πολυτεχνείο Κρήτης