Εκπαιδευτικό σεμινάριο στο ΟΠΑ για επιστήμονες πληροφόρησης με θέμα τα Αρχειακά Μεταδεδομένα

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους σε δημόσιους και ιδιωτικούς αρχειακούς φορείς, φοιτητές, πτυχιούχους αρχειονόμους, βιβλιοθηκονόμους και πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ με παρεμφερή επαγγελματικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα.

Τα βασικά πρότυπα διαχείρισης αρχειακής πληροφορίας, όπως επίσης και το τεχνολογικό υπόβαθρο που καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατή η ανταλλαγή και η διασύνδεση της αρχειακής πληροφορίας με την πληροφορία που παράγουν άλλοι οργανισμοί και κοινότητες με τις οποίες οι αρχειακές υπηρεσίες έχουν άμεση σχέση, θα παρουσιαστούν σε ειδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνει η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, την ερχόμενη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017, στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πατησίων 76, Αθήνα).

Το σεμινάριο "Αρχειακά Μεταδεδομένα: Πρότυπα και Διαχείριση στον Παγκόσμιο Ιστό" απευθύνεται σε εργαζόμενους σε δημόσιους και ιδιωτικούς αρχειακούς φορείς, φοιτητές, πτυχιούχους αρχειονόμους, βιβλιοθηκονόμους και πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ με παρεμφερή επαγγελματικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα.

Από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα το Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων δημιουργεί και παρέχει στην κοινότητα των Αρχείων και των Αρχειονόμων μια σειρά από πρότυπα για την ανάπτυξη αρχειακών βοηθημάτων έρευνας και συναφών καταλόγων και ευρετηρίων. Στόχος των προτύπων είναι η κοινή αντίληψη, προσέγγιση και ομοιομορφία στη δημιουργία καταλόγων, καθιερωμένων εγγραφών και στη θεματική περιγραφή των αρχείων, της δομής και του περιεχομένου τους.

Σήμερα, ο παγκόσμιος ιστός έχει γίνει ένα από τα σημαντικότερα μέσα διακίνησης πληροφορίας και η εκρηκτική ανάπτυξη των αντίστοιχων τεχνολογιών ανάπτυξης εφαρμογών στο περιβάλλον του έχει οδηγήσει στην αξιοποίησή του από διάφορες κοινότητες. Σε αυτό το πλαίσιο οι Αρχειονόμοι καλούνται να κωδικοποιήσουν τα μεταδεδομένα τους και να τα καταστήσουν ικανά να διαλειτουργήσουν σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον διαχείρισης πληροφορίας και γνώσης, όπου όλες οι επιστημονικές κοινότητες συνυπάρχουν.

Επιστήμονες της πληροφόρησης: αρχειονόμοι, βιβλιοθηκονόμοι, μουσειολόγοι αλλά και άτομα με παρεμφεροί επαγγελματικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα που ασχολούνται με τομείς συλλογής, ανάλυσης και διαχείρισης πληροφοριών λαμβάνοντας μέρος στο ειδικό σεμινάριο, θα ενημερωθούν για τις εξελίξεις στον χώρο της αρχειονομίας παρακολουθώντας τρεις (3) διαφορετικές ενότητες:

  • Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής - Γενικό (ΔΙΠΑΠ (Γ), ISAD (G)).
  • Διεθνές Πρότυπο Καθιερωμένων Αρχειακών Εγγραφών για Νομικά Πρόσωπα, Φυσικά Πρόσωπα και Οικογένειες (ΔΙΠΚΑΕ (ΝΦΠΟ), ISAAR (CPF)).
  • Η εφαρμογή των προτύπων στο τεχνολογικό υπόβαθρο του Παγκόσμιου Ιστού: Οι περιπτώσεις του EAD και EAC.

Το σεμινάριο εντάσσεται στις δραστηριότητες της Ομάδας Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων του Εργαστηρίου Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, διοργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 και ώρες 15.00 – 18.00.

Είναι απαραίτητο να υποβληθεί ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής (η αίτηση συμμετοχής είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμη εδώ). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με:

  • Μαρία Δαγαλάκη, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, dama@aueb.gr, 210 8203259
  • Βίκυ Ρηγάκου, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, vrigakou@aueb.gr, 210 8203261

Για την πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο πατήστε εδώ.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο