Σε αριθμό ρεκόρ τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για το 2016

Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας για το 2016, καινοτόμες επιχειρήσεις συνέχισαν να καταθέτουν μεγάλο αριθμό αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σημειώνοντας νέο ρεκόρ στην ιστορία του οργανισμού και καθιστώντας την Ευρώπη ηγετική δύναμη στην παγκόσμια αγορά καινοτομίας.

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office, EPO) χορήγησε 96.000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας κατά τη διάρκεια του 2016, αριθμός που συνιστά αύξηση κατά 40% σε σχέση με το 2015 και νέο ρεκόρ στην ιστορία του EPO. H ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας για το 2016 που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, καταγράφει, επιπλέον, ρεκόρ υποβολών των αρχικών αιτήσεων που κατατέθηκαν για διπλώματα ευρεσιτεχνίας (patent filings), ξεπερνώντας τις 296.000, σύνολο αυξημένο κατά 6,2% σε σχέση με το 2015 (279.000). Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στα νέα αποτελεσματικά μέτρα του EPO για την αύξηση της παραγωγικότητας του.

Τα στοιχεία αυτά φανερώνουν την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση των επιχειρήσεων για καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών και επιβεβαιώνουν τη θετική τάση για αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τα τελευταία πέντε έτη. Επιπροσθέτως, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας έλαβε περίπου 160.000 αιτήσεις (patent applications) για ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αριθμός αντίστοιχος με τον περσινό αριθμό ρεκόρ.

Καινοτόμες επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο συνέχισαν να καταθέτουν μεγάλο αριθμό αιτήσεων για ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, με σχεδόν τις μισές από αυτές να προέρχονται από τα 38 κράτη μέλη του EPO. Οι χώρες με τις περισσότερες αιτήσεις για ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας ήταν οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Ιαπωνία, η Γαλλία και η Ελβετία. Σημειώθηκε ξανά μεγάλη αύξηση των αιτήσεων από την Κίνα (+24,8%) και από τη Δημοκρατία της Κορέας (+6,5%), ενώ οι αιτήσεις από την Ιαπωνία σημείωσαν μικρή μείωση (-1,9%), συνεχίζοντας την τάση των τελευταίων ετών. Οι αιτήσεις από τις ΗΠΑ εκτινάχτηκαν κατά το 2015 λόγω μίας αλλαγής στη σχετική νομοθεσία τους, αλλά επέστρεψαν σε κανονικά επίπεδα κατά το 2016.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τις αιτήσεις από τις ευρωπαϊκές χώρες, το Βέλγιο σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό αιτήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε σχέση με το 2015, ενώ η Ιταλία ακολουθεί στη δεύτερη θέση με ποσοστό 4,5% σε σχέση με τις επιδόσεις του 2015. Η Αυστρία (+2,6%), η Ισπανία (+2,6%), η Ελβετία (+2,5%) και το Ηνωμένο Βασίλειο βελτίωσαν επίσης τα ποσοστά τους, ενώ οι αιτήσεις από τη Γαλλία και την Ολλανδία σημείωσαν πτώση σε σχέση με το 2015.

Ανάμεσα στις χώρες με τον μικρότερο αριθμό αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σημειώθηκε εντυπωσιακή αύξηση από την Τουρκία 11,6%), την Πορτογαλία (+8,5%) και την Ιρλανδία (+8,1%), ενώ πτώση σημειώθηκε όσον αφορά τον αριθμό των αιτήσεων από Ισλανδία (-17,8%), Φινλανδία (-8,8%), Σουηδία (-7,4%) και  Δανία (-2,8%). Οσον αφορά την Ελλάδα καταγράφηκε μείωση -20,9%, καθώς υποβλήθηκαν 72 αιτήσεις (από 91 το 2015).

«Τα αποτελέσματα της έκθεσης του 2016 επιβεβαιώνουν την ελκυστικότητα και την παγκόσμια ηγετική θέση της Ευρώπης στην αγορά καινοτομίας», δήλωσε ο Benoît Battistelli, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. «Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και πολιτικό τοπίο, οι επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο έχουν κρατήσει σταθερή τη ζήτηση για καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών στην Ευρώπη. Ενώ παρατηρείται εντυπωσιακή αύξηση στις αιτήσεις από την Ασία, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διατηρούν τον ρόλο τους ως κινητήρια δύναμη της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή αγορά, αποδεικνύοντας την αντοχή τους σε καιρούς ασταθών οικονομικών συνθηκών». Τέλος, ο πρόεδρος του ΕPO τόνισε ότι οι αλλαγές που εισήγαγε ο οργανισμός, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις για ευρεσιτεχνίες, είναι άκρως αποτελεσματικές, αντικατοπτρίζοντας τις ανάγκες της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Το δυναμικό της Ευρώπης όσον αφορά την καινοτομία και την τεχνολογία αναδεικνύεται, επίσης, από τον αριθμό των αιτήσεων που κατατέθηκαν για ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, σε σχέση με τον πληθυσμό μιας χώρας. Η Ελβετία ήταν και πάλι πρώτη στην κατάταξη για το 2016, με 892 αιτήσεις ανά εκατομμύριο κατοίκους. Στη δεύτερη και τρίτη θέση βρίσκονται η Ολλανδία (405) και η Σουηδία (360), ακολουθούμενες από τη Δανία (334) και τη Φινλανδία (331). Η πρώτη μη ευρωπαϊκή χώρα ήταν και πάλι η Ιαπωνία, στην ένατη θέση (166), η οποία ήταν πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ (122 αιτήσεις ανά εκατομμύριο κατοίκους). Η Ελλάδα ήταν στην 37η θέση (σε σύνολο 48 χωρών) με 6,7 αιτήσεις ανά εκατ. κατοίκους (72 αιτήσεις συνολικά για το 2016). 

Οι περισσότερες αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας κατατέθηκαν στον τομέα της Ιατρικής Τεχνολογίας, με τους τομείς της Ψηφιακής Επικοινωνίας και της Τεχνολογίας Υπολογιστών να ακολουθούν στις επόμενες θέσεις. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στον τομέα Ηλεκτρικά μηχανήματα/συσκευές/ενέργεια (+5,1%), με τον τομέα των Μεταφορών στη δεύτερη θέση (+3,6%) και την Τεχνολογία Υπολογιστών στην τρίτη θέση (+2,9%).

Κατά το 2016, οι ευρωπαϊκές εταιρείες ηγούνταν σε 9 από τους 10 μεγαλύτερους τεχνολογικούς τομείς σε σχέση με τις αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κατατέθηκαν, παίρνοντας την πρωτοκαθεδρία από τις ΗΠΑ στον τομέα της Ιατρικής Τεχνολογίας. Αυτά τα στοιχεία είναι ενδεικτικά του ισορροπημένου χαρτοφυλακίου της Ευρώπης στον τομέα των ευρεσιτεχνιών, με την καινοτομία να εξαπλώνεται σε ευρύτερο φάσμα, χωρίς να συγκεντρώνεται μόνο σε συγκεκριμένους τεχνολογικούς τομείς, και με τις Μεταφορές να είναι αυτή τη στιγμή ο τομέας με το μεγαλύτερο μερίδιο αιτήσεων από την Ευρώπη.

Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκαν το 2016, αυτά ανέρχονται, όπως προαναφέρθηκε, σε 95.940, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία του ΕPO, καθώς το 2015 χορηγήθηκαν 68.419 διπλώματα ευρεσιτεχνίας (αύξηση 40,2%). Το 51% αυτών χορηγήθηκε σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από ττα 38 κράτη μέλη του ΕPO.  Τα περισσότερα διπλώματα χορηγήθηκαν σε αιτούντες από τη Γερμανία (18.728), τη Γαλλία (7.032) και την Ελβετία (3.910). Οσον αφορά την Ελλάδα χορηγήθηκαν 39 διπλώματα ευρεσιτεχνίας (από 22 το 2015, δηλ. αύξηση κατά 77,3%), στοιχεία που την κατατατάσσουν στην 23η θέση (στις 38 χώρες του EPO). 

Περισσότερα στοιχεία και ολόκληρη η έκθεση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας είναι διαθέσιμα στη σχετική ιστοσελίδα

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO)