Τεύχος 69

Τεύχος 69 | Νοέ.-Δεκ. 2008
Σημείωμα της Έκδοσης
Οι συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας, ή απλά "clusters", αποτελούν πλέον σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας σε όλη την Ευρώπη. Επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα, μέσω των clusters που λειτουργούν ως καταλύτες για τη συνεργασία τους, επωφελούνται από οικονομίες κλίμακας, έχουν πρόσβαση σε ... >>

Αφιέρωμα

Η Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia είναι μια πρωτοποριακή δράση για τη δημιουργία clusters καινοτομίας σε τομείς υψηλής τεχνολογίας. Τα clusters αποτελούνται κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε τομείς όπου η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να επιτύχει στο προσεχές μέλλον διεθνές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και στόχος είναι να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Το Corallia ξεκίνησε το 2006, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Το πρώτο cluster καινοτομίας στον τομέα της Μικροηλεκτρονικής και των Ενσωματωμένων Συστημάτων έχει ήδη ξεπεράσει κάθε προσδοκία σε δείκτες απασχόλησης, εξαγωγών, κύκλου εργασιών και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Το mi-Cluster βρέθηκε πρόσφατα στους φιναλίστ του διαγωνισμού RegioStars που διοργανώνει η Γενική Διεύθυνση Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάδειξη πρωτοποριακών και καινοτόμων έργων στην Ευρώπη, ενώ αναδείχθηκε και ως μία από τις 40 ... >>

Συνεντεύξεις

Υπό προϋποθέσεις, στο μέλλον οι βιβλιοθήκες θα γίνουν οι ίδιες ψηφιακοί εκδότες!

Jean-Claude Guedon

Καθηγητής Ιστορίας της Επιστήμης, Τμήμα Συγκριτικής Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο Μόντρεαλ Καναδά

Η Ανοικτή Πρόσβαση ήταν μια πολύ μεγάλη ανάγκη για την ερευνητική κοινότητα!

Κυριάκος Μπαξεβανίδης

Aναπληρωτής Προϊστάμενος, Τομέας GEANT & e-Infrastructure, Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Επικοινωνίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε σε αυτό το τεύχος

Τo Enterprise Europe Network-Hellas στην υπηρεσία των ελληνικών επιχειρήσεων
Διακεκριμένοι εφευρέτες βραβεύονται από τον ΟΒΙ
"Έξυπνα" υλικά από ελληνική εταιρεία νανοτεχνολογίας
Ερευνητές του ΙΤΕ αποκαλύπτουν νέο μηχανισμό μνήμης και μάθησης
Ανοικτή Πρόσβαση στη γνώση: το μέλλον της επιστημονικής επικοινωνίας
Δέκα νέες ερευνητικές υποδομές για την Ευρώπη