Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας Corallia: Μια ελληνική ιστορία επιτυχίας στην Μικροηλεκτρονική

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Η Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia είναι μια πρωτοποριακή δράση για τη δημιουργία clusters καινοτομίας σε τομείς υψηλής τεχνολογίας. Τα clusters αποτελούνται κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε τομείς όπου η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να επιτύχει στο προσεχές μέλλον διεθνές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και στόχος είναι να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Το Corallia ξεκίνησε το 2006, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Το πρώτο cluster καινοτομίας στον τομέα της Μικροηλεκτρονικής και των Ενσωματωμένων Συστημάτων έχει ήδη ξεπεράσει κάθε προσδοκία σε δείκτες απασχόλησης, εξαγωγών, κύκλου εργασιών και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Το mi-Cluster βρέθηκε πρόσφατα στους φιναλίστ του διαγωνισμού RegioStars που διοργανώνει η Γενική Διεύθυνση Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάδειξη πρωτοποριακών και καινοτόμων έργων στην Ευρώπη, ενώ αναδείχθηκε και ως μία από τις 40 βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές στον τομέα "Ενδυνάμωση της δυναμικής των ΜΜΕ σε επίπεδο τεχνολογίας".

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ