Διαχείριση και Διάθεση αποβλήτων

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Minimising the present and future plastic waste, energy and environmental footprints related to COVID-19
Jiří Jaromír Klemeš,  Yee Van Fan, Raymond R. Tan, and Peng Jiang
Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2020 Jul; 127: 109883, doi: 10.1016/j.rser.2020.109883
Published online 2020 Apr 27
Η πανδημία COVID-19 έχει σημαντικές περιβαλλοντικές συνέπειες αναφορικά με τη χρήση πλαστικών, αλλά τα επείγοντα ζητήματα υγείας έχουν επισκιάσει κατά πολύ αυτές τις επιπτώσεις. Αξιολογείται ο αντίκτυπος της πανδημίας στον κύκλο ζωής διαφόρων πλαστικών αντικειμένων, ιδίως εκείνων που χρησιμοποιούνται για την προσωπική προστασία και κατά την υγειονομική περίθαλψη. Το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα από αυτά τα είδη αυξήθηκε ραγδαία παγκοσμίως, ενώ ανακύπτουν κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης επικίνδυνου παθογόνου φορτίου σε ιατρικά και οικιακά απόβλητα. Συζητείται η ανάγκη περαιτέρω έρευνας και διαμόρφωσης περιβαλλοντικών πολιτικών διαχείρισης σε όλο τον κόσμο.