Γυναικολογία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Journal of Minimally Invasive Gynecology, DOI:https://doi.org/10.1016/j.jmig.2020.04.023
Available online 24 April 2020
Dagklis, Themistoklis and Tsakiridis, Ioannis and Mamopoulos, Apostolos and Athanasiadis, Apostolos and Papazisis, Georgios
SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3588542
Posted, 18 May 2020