Διαβήτης και Μεταβολισμός

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection?
Lei Fang, George Karakiulakis, Michael Roth
The Lancet Respiratory Medicine, Volume 8, Issue 4, April 2020, Page e21, DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30116-8
Published: March 11, 2020