Έρευνα

Ελληνική Εταιρεία Υδρογόνου (ΕΛΕΤΥ) - Ενας νέος φορέας για την προώθηση των ενεργειακών χρήσεων του υδρογόνου
27/06/2003ΕπιστήμηΈρευνα
Ελληνική Προεδρία ΕΥΡΗΚΑ: Ενίσχυση του ρόλου του ΕΥΡΗΚΑ στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (α' μέρος)
27/06/2003Έρευνα
Ελληνική Προεδρία: προωθώντας το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο στα Βαλκάνια και τον Εύξεινο Πόντο
27/06/2003Έρευνα
Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού
27/06/2003Έρευνα
Ενίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
27/06/2003Έρευνα
Ενίσχυση του ΕΥΡΗΚΑ στον ΕΧΕ και κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για δραστηριότητες Ε&ΤΑ
27/06/2003Έρευνα
Έτοιμα για την πρώτη ισότιμη συμμετοχή τους στο 6ο ΠΠ της ΕΕ τα υποψήφια κράτη
27/06/2003Έρευνα
ΕΥΡΗΚΑ - Προωθώντας τη βιομηχανική καινοτομία (γ΄μέρος)
27/06/2003Έρευνα
Η έρευνα για τα εμβρυϊκα βλαστοκύτταρα διχάζει Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο Υπουργών
27/06/2003Έρευνα
Η έρευνα για τις μεταφορές στην Ελλάδα
27/06/2003Έρευνα

Pages

Subscribe to Έρευνα