Αριθμητική ανάλυση

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Waning Immunity after the BNT162b2 Vaccine in Israel
Yair Goldberg, Micha Mandel, Yinon M. Bar-On, et al.
The New England Journal of Medicine, DOI: 10.1056/NEJMoa2114228
October 27, 2021
Τα ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι η ανοσία έναντι της παραλλαγής δέλτα του ιού SARS-CoV-2 μειώνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες λίγους μήνες μετά τη λήψη της δεύτερης δόσης του εμβολίου.

On Covid-19: New Implications of Job Task Requirements and Spouse's Occupational Sorting
Warn N. Lekfuangfu, et al.
SSRN, DOI 10.2139/ssrn.3583954
Posted: 24 Apr 2020
Η πανδημία έχει διαταράξει την αγορά εργασίας και την επαγγελματική ζωή με πολλούς τρόπους. Σε αυτό το άρθρο δημιουργείται ένα νέο σύνολο δεικτών που σχετίζονται με την πανδημία, για δύο βασικές διαστάσεις (i) το βαθμό στον οποίο οι θέσεις εργασίας μπορούν μεταβούν σε εργασία από το σπίτι. και (ii) τον βαθμό κινδύνου έκθεσης στη νόσο, στο περιβάλλον εργασίας. Η αλληλεπίδραση αυτών των δύο διαστάσεων βοηθά στον προσδιορισμό των ομάδων εργαζομένων που είναι πιο ευάλωτες σε απώλειες εισοδήματος και ποιες ομάδες επαγγελμάτων θέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Estimating the infection horizon of COVID-⁠19 in eight countries with a data-⁠driven approach
G. D. Barmparis, G. P. Tsironis
arXiv:2003.14334v3 [q-⁠bio.PE]
last revised 6 Apr 2020
Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει όλες τις χώρες του κόσμου προκαλώντας σημαντικό αριθμό θανάτων και πρωτοφανή διατάραξη της κοινωνικής, οικονομικής και εκπαιδευτικής οργάνωσης, από τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που πρώτα εφάρμοσε η Κίνα. Η εκτίμηση για τη διάρκεια της λοίμωξης και τον αναμενόμενο αριθμό κρουσμάτων, είναι κρίσιμης σημασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στην εργασία, αξιοποιούνται ως  βάση αναφοράς τα δεδομένα για την εξέλιξη της νόσου στην Κίνα και αξιολογούνται τα δεδομένα από οκτώ χώρες, προκειμένου να γίνει μια εκτίμηση της πορείας της λοίμωξης, του αναμενόμενου αριθμό ημερήσιων κρουσμάτων ανά χώρα και ίσως το σημαντικότερο, τη διάρκεια της επιδημίας σε κάθε μία από αυτές τις χώρες. Οι ενδείξεις είναι  ότι η Ιταλία, η Ισπανία και οι Κάτω Χώρες έχουν ήδη περάσει το υψηλότερο σημείο επιπολασμού της νόσου, ενώ η Ελλάδα, η Γαλλία και η Γερμανία είναι κοντά σε αυτό.

Clinical course and mortality risk of severe COVID-19
Paul Weiss, David R Murdoch
The Lancet Volume 395, Issue 10229, 28 March–3 April 2020, Pages 1014-1015  doi: 10.1016/S0140-6736(20)30633-4
Epub: 2020 Mar 17
Στα πρώιμα στάδια μιας νέας νόσου, έχουμε την τάση να ακούμε περισσότερα για τις πιο σοβαρές περιπτώσεις καθώς αυτές είναι που πρωτοεμφανίστηκαν και συνδέονται με θανάτους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι, σύμφωνα με την τρέχουσα εκτίμηση, περίπου το 81% των ατόμων με COVID-19 έχουν ήπια νόσο και δεν χρειάζονται νοσηλεία. Αυτές οι περιπτώσεις δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί πολύ στις δημοσιευμένες κλινικές μελέτες.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Estimating the infection horizon of COVID-19 in eight countries with a data-driven approach
G. D. Barmparis, G. P. Tsironis
Chaos, Solitons & Fractals, Volume 135, June 2020, 109842, Article 109842, doi: 10.1016/j.chaos.2020.109842
Available online 27 April 2020