Στην Ελλάδα εκπρόσωποι του έργου enCOMPASS για την εξοικονόμηση ενέργειας

Τα μέλη της κοινοπραξίας ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και ενημερώθηκαν για τη χρήση της πιλοτικής υποδομής για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Διήμερη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα πραγματοποίησαν εκπρόσωποι των μερών της κοινοπραξίας του έργου enCOMPASS στις 28-29 Μαρτίου 2019, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες συνεδρίες της ετήσιας συνόδου ολομέλειας του έργου. Το enCOMPASS επιδιώκει να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων και φιλικών προς τον χρήστη ψηφιακών εργαλείων. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020, το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Σημειώνεται ότι στο έργο συμμετέχουν από ελληνικής πλευράς, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ, καθώς και η εταιρεία Watt & Volt.  

Την πρώτη ημέρα, στη Θεσσαλονίκη, τα μέλη της κοινοπραξίας επισκέφθηκαν το ΙΕΚ Δέλτα και το κατάστημα της Watt & Volt. Ακολούθησε επίσκεψη στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), όπου πραγματοποιήθηκε συνεδρία της ολομέλειας και τεχνική συζήτηση. Το πρωί της δεύτερης ημέρας πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας Watt & Volt στο Μαρούσι και το μεσημέρι η ομάδα επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Οι εκπρόσωποι της κοινοπραξίας του έργου ξεναγήθηκαν από μέλη του προσωπικού στη βιβλιοθήκη και στους χώρους του ΕΚΤ, όπου είχαν την ευκαιρία να δουν την πιλοτική ηλεκτρονική εφαρμογή για την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και τη λειτουργία του συστήματος απόδοσης δεδομένων της πλατφόρμας. Στη συνέχεια της επίσκεψης συζητήθηκαν οι επόμενες ενέργειες επικοινωνίας μέχρι την ολοκλήρωση του έργου τον προσεχή Οκτώβριο, καθώς και η διαδικασία περάτωσης του έργου.

Συνολικά στην κοινοπραξία του enCOMPASS συμμετέχουν οι εξής φορείς: Politecnico di Milano (PMI) ως συντονιστής – Ιταλία, European Institute for Participatory Media (EIPCM) – Γερμανία, Stadtwerke Haβfurt GmbH (SHF) – Γερμανία, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ, CERTH) – Eλλάδα, Naturschutzbund (NABU) - Γερμανία, Watt & Volt (WVT) - Ελλάδα, Societa Elettrica Sopracenerina (SES) – Switzerland, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Ελλάδα, Scuola Universitaria Profesionale della Svizzera Italiana (SUPSI) – Ελβετία, Set Mobile S.R.L (SMOB) – Ρουμανία, Kaleidos Games (KAL) – Ιταλία, Kaunas Univeristy of Technology, Social responsibility research centre (KTU) – Λιθουανία, Paradox AG (PDX) – Ελβετία, Gravity R&D Zrt (GRA) – Ουγγαρία.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι υπεύθυνο για την πιλοτική υποδομή της Αθήνας. Σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζει την ανάπτυξη και διεύρυνση της χρήσης της πλατφόρμας του enCOMPASS. Επιπρόσθετα, θα προωθήσει και θα επεκτείνει τα αποτελέσματα της υλοποίησης της πιλοτικής υποδομής στο εσωτερικό περιβάλλον του, αλλά και στους επισκέπτες από την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα. Θα προβεί σε ενημερωτικές δράσεις (εκδηλώσεις, ηλεκτρονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις) και θα προάγει την ευαισθητοποίηση για την κατανάλωση ενέργειας στον ευρύτερο κυβερνητικό τομέα στην Ελλάδα μέσα από τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του enCOMPASS.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, enCOMPASS