Θετικά τα πρώτα αποτελέσματα για την εξοικονόμηση ενέργειας από το έργο enCOMPASS

Το έργο enCOMPASS έχει ως στόχο την καλλιέργεια συμπεριφοράς ενεργειακής εξοικονόμησης από τους χρήστες σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια μέσω της ανάπτυξης και χρήσης ενός φιλικού στον χρήστη συστήματος που βοηθά στην κατανόηση των δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και στη βέλτιστη διαχείρισή της.

Προχωράει δυναμικά το έργο enCOMPASS, στο οποίο συμμετέχει και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), το οποίο έχει ως στόχο την καλλιέργεια συμπεριφοράς ενεργειακής εξοικονόμησης από τους χρήστες σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, μέσω της ανάπτυξης και χρήσης ενός φιλικού στον χρήστη συστήματος που βοηθά στην κατανόηση των δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και στη βέλτιστη διαχείρισή της. Σχετικώς μπορεί κανείς να διαβάσει στο τέταρτο newsletter του έργου που μόλις εκδόθηκε.

Στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσεται ένα πληροφοριακό σύστημα με αντίστοιχες εφαρμογές φιλικές προς τον χρήστη, προσαρμοσμένες σε τρεις διαφορετικές κλιματικές ζώνες και σε τρεις διαφορετικούς τύπους κτιρίων (κατοικίες, δημόσια κτίρια και σχολεία), με σκοπό την καλλιέργεια συνείδησης και συμπεριφοράς εξοικονόμησης ενέργειας από τους καταναλωτές. Η αναμενόμενη επίδραση από την υλοποίηση του έργου θα είναι επωφελής για τον περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα.

Τα πρώτα αποτελέσματα των πιλοτικών εφαρμογών είναι θετικά και η 2η έκδοση της πλατφόρμας enCOMPASS και των αντίστοιχων εφαρμογών εξοικονόμησης ενέργειας σύντομα θα είναι διαθέσιμες, με νέα χαρακτηριστικά για αποτελεσματικότερο έλεγχο κατανάλωσης της ενέργειας, όπως εξατομικευμένες συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας (context-aware recommender service). Ένα επιπρόσθετο νέο χαρακτηριστικό είναι η κατάτμηση (disaggregation) της κατανάλωσης ενέργειας διάφορων συσκευών του σπιτιού. Η υπηρεσία αυτή ανιχνεύει τις διάφορες συσκευές από τα προφίλ κατανάλωσης και υπολογίζει την κατανάλωση κάθε συσκευής σε μια χρονική περίοδο, επιτρέποντας στους χρήστες να εξοικονομούν ενέργεια με ακόμα πιο στοχευμένο και έξυπνο τρόπο.

Η πιλοτική εφαρμογή γίνεται στη Γερμανία, την Ελβετία και την Ελλάδα. Στην Ελλάδα γίνεται πιλοτική εφαρμογή, εκτός άλλων, στο κτίριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με την ευθύνη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ενεργοποιηθεί ως χρήστες της πλατφόρμας enCOMPASS στελέχη του οργανισμού. Επιπρόσθετα, προωθείται η χρήση και στους επισκέπτες της βιβλιοθήκης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Σημειώνεται ότι στην πιλοτική εφαρμογή του συστήματος στη Γερμανία, οι χρήστες θα έχουν την δυνατότητα να ενεργοποιήσουν την άμεση/αυτόματη εκτέλεση των συμβουλών και συστάσεων μέσω της εφαρμογής enCOMPASS. Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να λάβει τη σύσταση να μειώσει τη θερμοκρασία του καθιστικού στους 18 °C και με ρητή αποδοχή της σύστασης, ο θερμοστάτης θα ρυθμιστεί στους συγκεκριμένους βαθμούς.

Τέλος, έχει κυκλοφορήσει και το επιτραπέζιο παιχνίδι FUNERGY, το οποίο μπορεί να παιχτεί σε συνδυασμό με την ψηφιακή εφαρμογή FUNERGY, η οποία κατασκευάστηκε από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου, προσφέροντας περισσότερη διασκέδαση και μάθηση, και είναι διαθέσιμη στα καταστήματα εφαρμογών για smartphones. Στην καρδιά του παιχνιδιού βρίσκεται η νέα ευρωπαϊκή κλίμακα ενέργειας, η οποία χρησιμεύει στον εντοπισμό της κατανάλωσης ενέργειας των συσκευών.

Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα του έργου δημοσιοποιούνται τακτικά σε επιστημονικά συνέδρια και παρουσιάσεις σε επιστημονικές, βιομηχανικές και πολιτικές εκδηλώσεις, με πιο πρόσφατα παραδείγματα το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Συμπεριφορά και την Ενεργειακή Απόδοση (BEHAVE 2018) στη Ζυρίχη, το Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση Πληροφοριών και Γνώσεων (CIKM 2018) στο Τορίνο, την Εβδομάδα Ενεργειακής Βιωσιμότητας (EUSEW 2018) στις Βρυξέλλες, καθώς και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εταιριών Κοινής Ωφέλειας (European Utility Week ή EUW) στη Βιέννη.

To EKT, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου προωθεί την ανάδειξη των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας και παρέχει ενημέρωση στο ευρύ κοινό αναφορικά με θέματα Έρευνας και Καινοτομίας. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της αποστολής τους και του θεσμικού του ρόλου, θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και του δίκτυό του, προκειμένου να επικοινωνήσει τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου,  αναδεικνύοντας την πιλοτική εφαρμογή του σχετικού πληροφοριακού συστήματος enCOMPASS και τα αποτελέσματα του έργου.

Το enCOMPASS χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020, το τρέχον χρηματοδοτικό πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία, και σκοπεύει να καταδείξει πώς μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας και πώς η διαχείριση των αναγκών των φορέων αυτών να γίνει με ενεργειακά αποδοτικό, οικονομικό και εύκολο τρόπο, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, η οποία θα ενσωματώνει την οπτικοποίηση των ενεργειακών δεδομένων, τα οποία θα συλλέγονται από έξυπνους αισθητήρες, πληροφορία παραγόμενη από χρήστες, καθώς και τη δημιουργία προτάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνο έλεγχο και προσαρμοστικά κίνητρα μέσω τεχνικών gamification.

Στην κοινοπραξία του enCOMPASS συμμετέχουν οι εξής φορείς: Politecnico di Milano (PMI)  ως συντονιστής – Ιταλία, European Institute for Participatory Media (EIPCM) – Γερμανία, Stadtwerke Haβfurt GmbH (SHF) – Γερμανία, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ, CERTH) – Eλλάδα, Naturschutzbund (NABU) - Γερμανία, Watt & Volt (WVT) - Ελλάδα, Societa Elettrica Sopracenerina (SES) – Switzerland, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Ελλάδα, Scuola Universitaria Profesionale della Svizzera Italiana (SUPSI) – Ελβετία, Set Mobile S.R.L (SMOB) – Ρουμανία, Kaleidos Games (KAL) – Ιταλία, Kaunas Univeristy of Technology, Social responsibility research centre (KTU) – Λιθουανία, Paradox AG (PDX) – Ελβετία, Gravity R&D Zrt (GRA) – Ουγγαρία.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από enCOMPASS, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης