2ο Συνέδριο Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης στις 27 και 28 Απριλίου, στο Ωδείο Αθηνών

Θέματα που άπτονται των πολιτικών και των τεχνικών διατήρησης του μουσικού υλικού, των τεχνολογιών μουσικής πληροφορίας και των πνευματικών δικαιωμάτων θα συζητηθούν ενδελεχώς κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, κεντρικός ομιλητής του οποίου θα είναι ο Πρόεδρος της IAML, Stanislaw Hrabia.

Το 2ο Συνέδριο του Ελληνικού Παραρτήματος (IAML/GR), διοργανώνουν το Ελληνικό Παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης (IAML/GR) και το Ωδείο Αθηνών στις 27-28 Απριλίου 2018. Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Αθήνας-Παγκόσμιας Πρωτεύουσας του Βιβλίου 2018 και κεντρικός του ομιλητής θα είναι ο Πρόεδρος της IAML, Stanislaw Hrabia. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Ωδείου Αθηνών και κατά τη διάρκεια του θα πραγματοποιηθούν ποικίλες μουσικές εκδηλώσεις καθώς και έκθεση του Αρχείου που διαθέτει το Ωδείο.

Το Συνέδριο που διοργανώθηκε το 2017 για πρώτη φορά στους χώρους της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, φιλοδοξεί να αποτελέσει θεσμό για τις ελληνικές μουσικές βιβλιοθήκες και αρχεία και μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις στον χώρο των βιβλιοθηκών, αρχείων αλλά και της μουσικολογίας.

Μεταξύ άλλων, θέματα που άπτονται των πολιτικών και των τεχνικών διατήρησης του μουσικού υλικού (φυσικού και ψηφιακού), των τεχνολογιών μουσικής πληροφορίας (ανάπτυξη περιεχομένου web, μεταδεδομένα, εφαρμογές διαδικτύου για μουσικό περιεχόμενο) και των πνευματικών δικαιωμάτων θα συζητηθούν ενδελεχώς κατά τη διάρκεια του συνεδρίου

Το συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της «Αθήνα – Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Βιβλίου 2018».

Ο σκοπός του ελληνικού παραρτήματος IAML/GR 

Η ελληνική μουσική πραγματικότητα έχει μεταβληθεί προς το καλύτερο τα τελευταία χρόνια, με την εδραίωση των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών, την ανάπτυξη μουσικών ακαδημαϊκών βιβλιοθήκων, τη δημιουργία μουσικών συλλογών και μουσικών αρχείων σε γενικές βιβλιοθήκες, την ύπαρξη της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος “Λίλιαν Βουδούρη”, ενώ κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίζει τις δυνατότητες και τις δυναμικές που πιθανώς να αναπτυχθούν με τη μεταστέγαση της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο νέο της χώρο, ακριβώς δίπλα από την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Παράλληλα με τα παραπάνω, έχει δημιουργηθεί μία γενιά μουσικών βιβλιοθηκονόμων, μουσικολόγων και επιστημόνων της πληροφόρησης, που ενδιαφέρονται για τα θέματα της μουσικής βιβλιοθηκονομίας και των μουσικών βιβλιοθηκών σε όλες τους τις εκφάνσεις. Μέσα από αυτό το δίκτυο ανθρώπων οι μουσικές βιβλιοθήκες και οι κατά τόπους μουσικές συλλογές μπορούν να γίνουν καλύτερες, πιο ευέλικτες και να προσφέρουν διαρκώς καινούργιες υπηρεσίες στους χρήστες τους, ενώ υπάρχει πάντα η ανάγκη συνεργασιών μεταξύ φορέων και ατόμων.

Το ελληνικό παράρτημα της IAML ευελπιστεί να επιτύχει ακόμη μεγαλύτερη συνεννόηση όλων εκείνων που θέλουν να αναπτύξουν το επιστημονικό αντικείμενο της μουσικής βιβλιοθηκονομίας και της μουσικής πληροφόρησης. Το παράρτημα ευελπιστεί επίσης να ενθαρρύνει τη δημιουργία ανεξάρτητων ερευνητικών ομάδων και ομάδων εργασίας που θα ασχοληθούν με συγκεκριμένα ζητήματα που απαιτούν λύσεις (για παράδειγμα, πρακτικές ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης, αναλογικό αρχειακό υλικό, μουσική έρευνα και μεθοδολογία, θέματα καταλογογράφησης, ζητήματα θεματικών επικεφαλίδων κ.ά.) και να ενισχύσει την ελληνική παρουσία στα διεθνή φόρα, να παρουσιάσει τη πρόοδο της ελληνικής μουσικής βιβλιοθηκονομίας και τις δυνατότητες που αυτή έχει. Επιπλέον, το παράστημα της IAML θα προσπαθήσει να διασυνδέσει το έργο που γίνεται στις ελληνικές μουσικές βιβλιοθήκες και μουσικές συλλογές με ανάλογες βιβλιοθήκες και συλλογές στο εξωτερικό ώστε να ευνοηθούν πιθανές συνεργασίες και τέλος να αναδείξει τη μουσική πληροφόρηση εν γένει ως πυλώνα της μουσικής ανάπτυξης.

«Ευτέρπη»: μια διαδικτυακή συλλογή τραγουδιών για εκπαιδευτική χρήση

Η Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση (E.E.M.E.) και η Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη», του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσική, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), έχουν αναπτύξει το Ψηφιακό Μουσικό Ανθολόγιο «Ευτέρπη», μία διαδικτυακή συλλογή τραγουδιών για εκπαιδευτική χρήση. Μέσα από τη βάση της Ευτέρπης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τραγούδια (σε παρτιτούρες musescore ή finale), τα οποία συνοδεύονται από μουσικοπαιδαγωγικές και μουσικολογικές πληροφορίες και εκπαιδευτικές προτάσεις εφαρμογής. Στην «Ευτέρπη» περιλαμβάνονται παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια και τραγούδια άλλων χωρών, τραγούδια από ιστορικές πηγές και μουσικά ανθολόγια του 19ου και 20ου αιώνα, και σύγχρονα τραγούδια.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ωδείο Αθηνών