Έρευνα για τις επιπτώσεις της παραβίασης της ερευνητικής ακεραιότητας

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου DEFORM, το Πανεπιστήμιο Κρήτης διεξάγει έρευνα για τις επιπτώσεις της παραβίασης της επιστημονικής ακεραιότητας, σε οικονομικό επίπεδο αλλά και συνολικά για τη κοινωνία.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο γαλλικός εκπαιδευτικός οργανισμός INSEEC συμμετέχουν από κοινού στο έργο με τίτλο «Προσδιορισμός των οικονομικών και συνολικών επιπτώσεων της παραβίασης της ερευνητικής ακεραιότητας» ή αλλιώς DEFORM (Determine the financial and global impact of research misconduct), που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016. Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ορίζοντας 2020) και αποσκοπεί στη διερεύνηση του φαινομένου της παραβίασης των αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και της ορθής επιστημονικής πρακτικής, και των επιπτώσεων που επιφέρει στην οικονομία και τη κοινωνία γενικότερα.

Η τήρηση των αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και της ορθής επιστημονικής πρακτικής (research integrity) καθώς και οι συνέπειες των παραβιάσεών τους (research misconduct) απασχολούν με αυξανόμενους ρυθμούς και ενδιαφέρον την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, αλλά και ευρύτερα το κοινωνικό σύνολο, καθώς η διεξαγωγή της έρευνας και οι εφαρμογές της έχουν άμεσες επιπτώσεις (τόσο θετικές όσο και αρνητικές) στην οικονομία, την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.  Ταυτόχρονα, άπτονται ζητημάτων αρχών και αξιών και εμπιστοσύνης στην επιστήμη και την έρευνα. 

Στο πλαίσιο του έργου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Κοινωνιολογίας) προχώρησε στην ανάλυση του σχετικού ευρωπαϊκού και διεθνούς νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου και σε βιβλιομετρική ανάλυση και ανάλυση περιεχομένου σημαντικού αριθμού επιστημονικών δημοσιεύσεων για ζητήματα παραβίασης και τήρησης της επιστημονικής ακεραιότητας. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ αυτή τη στιγμή διενεργείται έρευνα με διαδικτυακό ερωτηματολόγιο προς όλους τους επιστήμονες στην Ελλάδα και το εξωτερικό: http://bioinformatics.med.uoc.gr/DEFORM-research-misconduct-survey. Σε επόμενο στάδιο, θα πραγματοποιηθεί μελέτη περιπτώσεων (case studies) παραβίασης της επιστημονικής ακεραιότητας και των συνεπειών τους.

Η ελληνική ομάδα απαρτίζεται από ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης (Τμήμα Κοινωνιολογίας και Ιατρική Σχολή), της Σχολής Δημόσιας Υγείας καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες και συμπεριλαμβάνει τη Βασιλική Πετούση, την Σταματία Γκαράνη-Παπαδάτου, την Ειρήνη Σηφάκη, τη Γεωργία Κουμουνδούρου, τον Αναστάσιο Φιλαλήθη, τον Ιωάννη Τσαούση, την Αναστασία Γιώτη, τον Ιωάννη Ηλιόπουλο, τον Νικόλαο Παπανικολάου, την Ευγενία Σμυρνάκη, την Ιωάννα Καϊσερλή και την Ευαγγελία Αγγελάκη.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο DEFORM, μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο https://www.deform-h2020.eu.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Έργο DEFORM, Πανεπιστήμιο Κρήτης