'Ενα workshop στον τομέα της Ενέργειας, μοναδική ευκαιρία δικτύωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας

Πρόκειται για το 4ο κατά σειρά workshop, από τα 9 προγραμματισμένα συνολικά, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Grid+Storage, και το συγκεκριμένο απευθύνεται στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Ρουμανία.

Ένα workshop στον τομέα της Ενέργειας, με στόχο την περαιτέρω δικτύωση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου Grid+Storage στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2016 στην Αθήνα, με την υποστήριξη του δικτύου ERA-Net Smart Grids Plus. Πρόκειται για το 4ο κατά σειρά workshop, από τα 9 προγραμματισμένα συνολικά, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Grid+Storage. Το συγκεκριμένο απευθύνεται στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Ρουμανία.

Πέρα από τη δικτύωση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, βάσει των έργων στα οποία συμμετέχουν οι εκάστοτε χώρες στα πεδία των έξυπνων δικτύων, της έξυπνης μεταφοράς και της αποθήκευσης ενέργειας, απώτερος σκοπός των workshop που διοργανώνονται είναι να καθοριστεί ένας Οδικός Χάρτης Έρευνας και Καινοτομίας που θα διασυνδέει δράσεις που αφορούν στην αποθήκευση ενέργειας με καινοτόμες δράσεις που αφορούν σε έξυπνα δίκτυα, σε επίπεδο τόσο μεταφοράς όσο και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το συγκεκριμένο workshop αποτελεί μοναδική ευκαιρία δικτύωσης με φορείς δικτύων και φορείς για αποθήκευση ενέργειας, και ενημέρωσης σχετικά με τις μελλοντικές εξελίξεις στους συγκεκριμένους τομείς. Η πρόσκληση για συμμετοχή στο workshop απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με καινοτόμες ερευνητικές δραστηριότητες, ενώ θα προσκληθούν και εθνικοί εκπρόσωποι των έργων για συμμετοχή σε μία διαδικασία, κατά την οποία η προστιθέμενη αξία των δραστηριοτήτων τους θα προσδιοριστεί από κοινού από τις ομάδες των ERA-Net Smart Grids Plus and Grid+Storage.

Θα ακολουθήσουν άλλα 5 workshops, τα οποία θα ολοκληρωθούν έως τον Μάρτιο 2016, ενώ με την ολοκλήρωσή τους, θα υπάρχει μία πιο σαφής εικόνα των επόμενων αναγκαίων βημάτων και πρακτικών για την εξέλιξη της σχετικής έρευνας και καινοτόμου τεχνολογίας για τα επόμενα 10 χρόνια.

Επιπλέον, θα διοργανωθούν 4 διαδραστικές εκδηλώσεις, κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις με το κοινό και τους συμμετέχοντες εκπροσώπους των φορέων ENTSO-E, EDSO και EASE, σχετικά με τα συμπεράσματα από τα έργα και τις καλύτερες πρακτικές για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στα συγκεκριμένα πεδία στον τομέα της Ενέργειας.

Η συμμετοχή στο workshop είναι ελεύθερη, απαιτείται όμως εγγραφή, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Grid+Storage