Το Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας ΑΠΘ υποδέχθηκε τις 9 πρώτες ερευνητικές ομάδες

H έναρξη της λειτουργίας του ΚΕΔΕΚ, τον Φεβρουάριο του 2014, σηματοδότησε την επιδίωξη του ΑΠΘ να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της έρευνας για την ανάπτυξη της χώρας και να διαμορφώσει νέες πιο αποτελεσματικές δομές διεπιστημονικής συνεργασίας.

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ), εγκαθίστανται οι πρώτες εννέα διεπιστημονικές ομάδες που έχουν ήδη ενταχθεί στο ΚΕΔΕΚ, μετά την πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που ολοκληρώθηκε το 2015, ενώ στις 10 Ιουνίου ολοκληρώθηκε και το δικαίωμα υποβολής πρότασης στην 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ένταξη Διεπιστημονικών Ομάδων στο ΚΕΔΕΚ. 

Το ΚΕΔΕΚ αποτελεί αυτοδύναμη ερευνητική δομή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της έρευνας για την ανάπτυξη της χώρας και να διαμορφώσει νέες και πιο αποτελεσματικές δομές διεπιστημονικής συνεργασίας. 

“Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο κάνει ό,τι μπορεί να συγκρατήσει τους ερευνητές να παραμείνουν στη χώρα και σε μεγάλο βαθμό το πετυχαίνει, παρά την οικονομική κρίση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μείωση των νέων εισροών σε ερευνητικά προγράμματα στο ΑΠΘ την τελευταία πενταετία ήταν της τάξης του 5%, ενώ αντίστοιχα η κρατική χρηματοδότηση μειώθηκε σε ποσοστό άνω του 50%”, δήλωσε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Φυσικής, αν. Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού, Θεόδωρος Λαόπουλος, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Επιτροπής του ΚΕΔΕΚ, της σχετικά νέας, συμπληρώνοντας “Με τη μετεγκατάσταση των εννέα ομάδων στο κτίριο του ΚΕΔΕΚ και τη δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη, στην οποία έχουν ήδη ανταποκριθεί 13 ομάδες, που μένει να διαπιστώσουμε εάν πληρούν τα κριτήρια της διεπιστημονικότητας και της καινοτομίας, προχωρούμε από την πιλοτική φάση προς την πλήρη λειτουργία του Κέντρου και την υλοποίηση ερευνητικών δράσεων”.

Ο καθηγητής διευκρίνισε ότι το ΚΕΔΕΚ προωθεί την παροχή υπηρεσιών, αλλά στη λογική του να δημιουργούνται νέες επιχειρήσεις και καινοτομικά προϊόντα, δηλαδή “δεν είναι ένας είδος θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων, αλλά ένας καθαρά ερευνητικός οργανισμός, που προωθεί την ερευνητική αριστεία", ενώ η δραστηριότητά του είναι χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ, όπως και τα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται.

Στην 1η  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ένταξη Διεπιστημονικών Ομάδων στο ΚΕΔΕΚ, υποβλήθηκαν συνολικά 13 προτάσεις και μετά από τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, η οποία περιλάμβανε και συναντήσεις  με τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των προτάσεων αλλά και μέλη των ερευνητικών ομάδων, έγιναν δεκτές οι ακόλουθες εννιά:

• Βιώσιμη διαχείριση ποιότητας ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος (ΕΥ καθ. Νικόλαος Μουσιόπουλος)
• Ομάδα Έρευνας στο Εκθεσίωμα και την Υγεία (ΕΥ αναπλ. καθ. Δημοσθένης Σαρηγιάννης)
• Υπηρεσίες Έρευνας Παρακολούθησης και Πρόγνωσης Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος (ΕΥ καθ. Δημήτριος Μελάς)
Ερευνητική Ομάδα Ασύρματων και Φωτονικών Συστημάτων & Δικτύων (ΕΥ επίκ. καθ. Νικόλαος Πλέρος)
• Ψηφιακή αποτύπωση και κατασκευή με πρόσθεση υλικού (ΕΥ καθ. Αθανάσιος Μιχαηλίδης)
• Βιώσιμες Αγροδιατροφικές Εφοδιαστικές Αλυσίδες (ΕΥ αναπλ. καθ. Δημήτριος Βλάχος)
Κέντρο Βιοανάλυσης και Τεχνολογιών OMICS (EY καθ. Γεώργιος Θεοδωρίδης)
• Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας (ΕΥ αναπλ. καθ. Ελευθέριος Τσιρίδης)
Κέντρο Αριστείας Φυσικών Προϊόντων ΑΠΘ (ΕΥ επίκ. καθ. Ανδρεάνα Ασημοπούλου)

Οι ομάδες αυτές παρουσιάστηκαν από τους ερευνητικούς υπευθύνους τους σε σχετική ενημερωτική εκδήλωση που έγινε στις 28 Ιουνίου και ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με μέλη της επιτροπής και εκπροσώπους των ομάδων με θέμα τη διαμόρφωση οδικού χάρτη ώστε να καταστεί το ΚΕΔΕΚ πόλος αριστείας του ΑΠΘ.

Το Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) είναι ο μεγαλύτερος ερευνητικός φορέας της χώρας, απασχολώντας 3.000 νέους επιστήμονες στα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιεί, στο σύνολο των γνωστικών αντικειμένων και με χρηματοδότηση εξασφαλισμένη. H έναρξη της λειτουργίας του ΚΕΔΕΚ, τον Φεβρουάριο του 2014, σηματοδότησε την επιδίωξη του ΑΠΘ να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της έρευνας για την ανάπτυξη της χώρας και να διαμορφώσει νέες πιο αποτελεσματικές δομές διεπιστημονικής συνεργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ως κύριος ερευνητικός εταίρος στον χώρο της Βόρειας Ελλάδας, θα συνεχίσει να πρωτοπορεί στην παραγωγή νέας γνώσης με καινοτόμες δράσεις σε μεγάλο εύρος θεματικών πεδίων, απαντώντας στις προκλήσεις της νέας χρηματοδοτικής περιόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στηρίζοντας, παράλληλα, την αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αποστολή του ΚΕΔΕΚ είναι η προώθηση και ανάπτυξη διεπιστημονικής έρευνας σε ένα ανοικτό και συνεργατικό περιβάλλον αριστείας, το οποίο αξιοποιεί τις ερευνητικές υποδομές του ΑΠΘ σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, διευρύνει τη συνέργεια του Πανεπιστημίου με την Κοινωνία και συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Το ΚΕΔΕΚ θα στεγάσει, στην πρώτη του φάση, διεπιστημονική ερευνητική δραστηριότητα που απαιτεί τη σύμπραξη τεχνολογιών πληροφορικής με ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων. Παράλληλος στόχος του νέου αυτού εγχειρήματος του ΑΠΘ είναι να εγκαινιάσει νέες λειτουργικές δομές που θα ενθαρρύνουν τη συνεργατική δράση επιστημόνων και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των μεγάλων πειραματικών διατάξεων που διαθέτει το Πανεπιστήμιο, για τη μέγιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων του.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και ΚΕΔΕΚ