Έως 20 Απριλίου η συμμετοχή στον Διαγωνισμό καινοτόμων τεχνολογιών Nokia Bell Labs Prize

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1ο βραβείο είναι 100 χιλιάδες δολάρια και οι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα για την ερευνητική τους δραστηριότητα και συνεισφορά Nokia Bell Labs για την περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας τους.

Έως τις 20 Απριλίου είναι η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχής στον 3ο ετήσιο διαγωνισμό Nokia Bell Labs Prize, ο οποίος αναγνωρίζει ανατρεπτικές ιδέες στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και επικοινωνούμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1ο βραβείο είναι 100 χιλιάδες δολάρια και οι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με τα παγκοσμίως αναγνωρισμένα για την ερευνητική τους δραστηριότητα και συνεισφορά Nokia Bell Labs για την περαιτέρω ανάπτυξη της ιδέας τους.

Φέτος ο Διαγωνισμός θα εστιάσει ιδιαίτερα στις προκλήσεις που περιέχονται στο βιβλίο των Bell Labs “The Future X Network”, το οποίο παρέχει ένα προσχέδιο για την ψηφιακή εποχή στο άμεσο μέλλον. Το X αναφέρεται στο στόχο να δεκαπλασιαστεί (10x) ο αντίκτυπος των τεχνολογιών επικοινωνίας, προκειμένου να επιτευχθεί μελλοντικά η διασύνδεση δισεκατομμυρίων συσκευών και οι εφαρμογές και οι πλατφόρμες δημιουργίας γνώσης να ενισχύσουν τις ανθρώπινες δυνατότητες, εισάγοντας την εποχή της “Αυτοματοποίησης των Πάντων” (“Automation of Everything” AoE).

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε όσους διαμένουν σε κάποια από τις συμμετέχουσες χώρες και έχουν μία επαναστατικά καινοτόμα ιδέα που πληροί τα κριτήρια. Αναλυτικότερα, επιλέξιμες στον Διαγωνισμό είναι καινοτόμες ιδέες που διαθέτουν:
• 10x δυναμικό καινοτομίας: Με ποιο τρόπο είναι καινοτόμος η ιδέα σας; Τι δεν έχει γίνει στο παρελθόν; Ποιο είναι το ανατρεπτικό σκεπτικό πίσω από μία ιδέα που μπορεί να δεκαπλασιάσει την απόδοση και τον αντίκτυπο;
• Τεχνική αξία: Κατά πόσο είναι τεχνικά ορθή η πρότασή σας; Σε ποιες παρούσες αρχές και δυνατότητες βασίζεται; Θα απαιτούσε μελλοντικές εξελίξεις και καινοτομίες για να υλοποιηθεί;
• Εφικτότητα: Μπορεί να δημιουργηθεί μία «απόδειξη της μεθόδου» (proof of concept), μία προσομοίωση ή μία επίδειξη της ιδέας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού; Τι προϋποθέτει αυτό; Τι επιπλέον χρειάζεται προκειμένου να μετατραπεί σε μία εμπορικά αξιοποιήσιμη λύση;

Ενδεικτικές κατηγορίες του τομέα των ΤΠΕ που είναι σχετικές με τις επιλέξιμες προτάσεις για τον Διαγωνισμό είναι οι εξής:

• Web Applications                      
• Cloud Services
• Information Theory
• Coding Theory
• Computational Sciences
• Cryptography
• Distributed Systems
• Data Privacy
• Mathematics of Networks
• Modulation Schemes
• Optical Systems or Components
• Communications Systems
• Network Protocols
• Security

Σε πρώτο στάδιο, οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους που δεν θα ξεπερνά το προκαθορισμένο όριο των 250 λέξεων, επιλέγοντας την κατηγορία που είναι περισσότερο συμβατή με την ιδέα τους. Εάν η ιδέα τους επιλεχθεί ανάμεσα στις 50 καλύτερες, θα κληθούν να συνεργαστούν με τους έμπειρους ερευνητές που δραστηριοποιούνται στα Nokia Bell Labs.

Οι επιλεγμένοι φιναλίστ θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν, με όλα τα έξοδα καλυμμένα, προκειμένου να παρουσιάσουν τις ολοκληρωμένες ιδέες τους. Τα βραβεία για τους νικητές είναι: 100 χιλιάδες δολάρια για το 1ο βραβείο, 50 χιλιάδες δολάρια για το 2ο και 25 χιλιάδες δολάρια για το τρίτο.

Ο Πρόεδρος των Nokia Bella Labs, Marcus Weldon, τόνισε ότι χαρακτηριστικό του διαγωνισμού είναι να φέρνει κοντά την παγκόσμια κοινότητα των ερευνητών, προκειμένου να έχουν μία αποδοτική συνεργασία, παρέχοντας λύση για μερικές από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές προκλήσεις και καλλιεργώντας τις συνθήκες για μία τεχνολογική επανάσταση που θα δημιουργήσει έναν ψηφιακό ιστό που θα διευκολύνει την επικοινωνία, τη συνεργασία, τον έλεγχο και τη συγκυριακή έρευνα για οτιδήποτε από οπουδήποτε.

Τα Bell Labs είναι ένας από τους εξέχοντες παγκοσμίως ερευνητικούς οργανισμούς, με πλούσια ιστορία στην αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων και στη διαμόρφωση του μέλλοντος. Πολλοί από τους ερευνητές των Bell Labs έχουν αναγνωριστεί για τη συνεισφορά τους στην επιστήμη, την τεχνολογία και την επιστήμη, ενώ 13 από τους ερευνητές τους έχουν αποτελέσει μέλη των ομάδων που βραβεύτηκαν με Nobel στους τομείς της Φυσικής και της Χημείας.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Διαγωνισμό είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Nokia Bell Labs

Μάθετε Περισσότερα