Παρουσίαση ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης από το ΕΚΤ σε εκδήλωση για τις νεοφυείς επιχειρήσεις

Στην εκδήλωση του Europe Direct του Δήμου Αθηναίων, o Δρ Ηρακλής Αγιοβλασίτης, Σύμβουλος Διαχείρισης Καινοτομίας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, αναφέρθηκε στις κρατικές και ευρωπαϊκές μορφές χρηματοδότησης.

Με μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων και στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε φέτος η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startup Europe Week). Στην Αθήνα διοργανώθηκαν οι εκδηλώσεις «Startup your Experience» στο Athens Center for Entrepreneurship, με τη συμμετοχή πολλών ιδρυτών νεοφυών εταιρειών, ενώ στο Europe Direct του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα», στην οποία συμμετείχε ο Δρ Ηρακλής Αγιοβλασίτης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα ΙCT στον Ορίζοντα 2020 και Σύμβουλος Διαχείρισης Καινοτομίας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Στην εκδήλωση του Europe Direct o Δρ Ηρακλής Αγιοβλασίτης αναφέρθηκε στις κρατικές και ευρωπαϊκές μορφές χρηματοδότησης, ενώ, στη συνέχεια, ακολούθησε ένα panel με εκπροσώπους από διάφορα funds, συντονιστής του οποίου ήταν ο Δημήτρης Τσίγκος (StartTech Ventures). Στο panel συμμετείχαν ο Απόστολος Αποστολάκης (Venture Friends), o Σωκράτης Πλούσσας (Mellon Advisory και Parnasse), ο Αλέξανδρος Ρούστας (IQbility), ο Σπύρος Τραχάνης (Odyssey Venture Partners) και ο Ίων Τσάκωνας (PJ Tech Catalyst Fund), όπου αναφέρθηκαν με λεπτομέρεια στα στοιχεία που ενδιαφέρουν τους επενδυτές λεπτομέρειες.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά σε ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης, ο Η. Αγιοβλασίτης παρουσίασε αρχικά το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ «Ορίζοντας 2020», που παρέχει στοχευμένη χρηματοδότηση σε προτάσεις με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, και κεντρικούς άξονες την έρευνα, την καινοτομία, την τεχνολογική ανάπτυξη και την ενίσχυση των μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν και επιπλέον ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως το Creative Europe για διαπολιτισμικές συνεργασίες, το Erasmus+ και το Erasmus for Young Entrepreneurs που προωθούν τις δεξιότητες των επαγγελματιών και των νέων επιχειρηματιών και το COSME για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με έμφαση στις Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο χρηματοδοτικό εργαλείο SME Instrument, το οποίο, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020, απευθύνεται αποκλειστικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλών δυνατοτήτων που στοχεύουν να αναπτύξουν πρωτοποριακά καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες, και διεργασίες με μεγάλο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά.

Το SME Instrument προβλέπει τρεις διακριτές φάσεις με δυνατότητα υποβολής προτάσεων και χρηματοδότησης μόνο στην πρώτη και δεύτερη φάση, ενώ η τρίτη φάση αφορά κυρίως σε υπηρεσίες υποστήριξης των ΜμΕ, όπως, ενδεικτικά, υπηρεσίες προώθησης του τελικού προϊόντος στη διεθνή αγορά και διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια. Η πρώτη φάση προβλέπει χρηματοδότηση κατ' αποκοπή και προϋπολογισμό 50.000 ευρώ για 6 μήνες για την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας της καινοτόμου ιδέας και την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου. Η δεύτερη προβλέπει χρηματοδότηση από 500.000 έως 2,5 εκατ. ευρώ για 12-24 μήνες για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Όσον αφορά στο SME Instrument, ο Η. Αγιοβλασίτης τόνισε ότι ο ανταγωνισμός για αυτή τη πηγή χρηματοδότησης είναι έντονος, ενώ σημείωσε ότι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

H Startup Europe Week είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, με στόχο να προβληθούν περαιτέρω οι ενέργειες της δράσης Startup Europe, καθώς και όλων των υπολοίπων τοπικών επιχειρηματικών προσπαθειών.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, EMEA.gr