Ο Νέος Ρόλος των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στην Οικονομία της Γνώσης

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Εννέα τομείς αλλαγών για να γίνουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια "φυτώρια παραγωγής καινοτομίας" και να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη γνώση προτείνει σε πρόσφατη Ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προτάσεις της Επιτροπής ανταποκρίνονται στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Όπως επισημαίνει ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης Ján Figel, "Τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης, αν και εκπαιδεύουν και καταρτίζουν εκατομμύρια σπουδαστές κάθε χρόνο, αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια τα οποία χρονολογούνται εδώ και πολλές δεκαετίες. Η ανακοίνωση της Επιτροπής συμβάλλει στη συζήτηση για τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων της ΕΕ."

Από την πλευρά του ο αρμόδιος Επίτροπος για τις επιστήμες και την έρευνα Janez Potočnik υπογραμμίζει: "Τα πανεπιστήμια είναι εργαστήρια παραγωγής γνώσης. Θα χρειαστεί να προσαρμοστούν στις ανάγκες μιας παγκόσμιας, βασισμένης στη γνώση οικονομίας, όπως και άλλοι τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι ιδέες που υποβάλλει η Επιτροπή θα βοηθήσουν να ξεκινήσει μια συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών αλλά και μέσα στα πανεπιστήμια."

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ