Τεύχος 54

Τεύχος 54 | Μάιος-Ιούν. 2006
Σημείωμα της Έκδοσης
Οι επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, αποτελούν πλέον μονόδρομο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, γεγονός που αναδεικνύει ολοένα και περισσότερο τον καθοριστικό ρόλο των πανεπιστημίων στην παραγωγή και την αξιοποίηση της γνώσης. ... >>

Αφιέρωμα

Εννέα τομείς αλλαγών για να γίνουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια "φυτώρια παραγωγής καινοτομίας" και να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη γνώση προτείνει σε πρόσφατη Ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι προτάσεις της Επιτροπής ανταποκρίνονται στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Όπως επισημαίνει ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης Ján Figel, "Τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης, αν και εκπαιδεύουν και καταρτίζουν εκατομμύρια σπουδαστές κάθε χρόνο, αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια τα οποία χρονολογούνται εδώ και πολλές δεκαετίες. Η ανακοίνωση της Επιτροπής συμβάλλει στη συζήτηση για τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων της ΕΕ." Από την πλευρά του ο αρμόδιος Επίτροπος για τις επιστήμες και την έρευνα Janez Potočnik υπογραμμίζει: "Τα ... >>