Γηριατρική και Γεροντολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Myrra Vernooij-Dassen, et al.
International Psychogeriatrics as part of the Cambridge Coronavirus Collection, DOI: 10.1017/S1041610220001350
Published online by Cambridge University Press: 24 June 2020
Η κοινωνική αποστασιοποίηση μπορεί να προστατεύσει και να σώσει ζωές, όμως οι επιβλαβείς επιπτώσεις της σε ηλικιωμένα άτομα χρειάζονται επίσης να αναγνωριστούν και να ελαχιστοποιηθούν προκειμένου να διατηρηθεί, στο βαθμό που είναι αυτό εφικτό, η ποιότητα ζωής τους.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Medical Hypotheses, Volume 144, November 2020, Article 109946,  doi: 10.1016/j.mehy.2020.109946
Jun 2, 2020