Ανακάλυψη και Ανάπτυξη φαρμάκων

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Designer antibodies could battle COVID-19 before vaccines arrive
Jon Cohen
Science, doi:10.1126/science.abe1740
Aug. 4, 2020
Ελπίδες γεννούν αντισώματα φτιαγμένα στο εργαστήριο, τα οποία θα μπορούσαν να αποτρέψουν και να θεραπεύσουν την ασθένεια COVID-19 με αποτελεσματικότητα τους επόμενους μήνες, πριν από τις δοκιμές εμβολίων.
Smriti Mallapaty & Heidi Ledford
Nature, doi: 10.1038/d41586-020-02706-6
25 Σεπτεμβρίου 2020
Αρκετές από τις έρευνες για το εμβόλιο, προβλέπουν οτι θα είναι σε θέση να ανακοινώσουν αποτελέσματα μέσα στον επόμενο μήνα. Όμως οι ερευνητές προειδοποιούν οτι ενδέχεται τα εμβόλια να βρουν εμπόδιο κατά τις δοκιμές ασφαλείας και οτι οι διαδικασίες έγκρισης θα επηρεαστούν από τις διάφορες πολιτικές.
Nature, doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-03248-7
16 November 2020
Τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι η ανοσοποίηση είναι αποτελεσματική κατά 94% και φαίνεται να αποτρέπει σοβαρές λοιμώξεις.
Research Ethics, https://doi.org/10.1177/1747016120943635
First Published July 24, 2020
Για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη εμβολίων που συνήθως διαρκεί χρόνια και περνάει από διάφορες φάσεις, ειδικά για την COVID-19 έχει προταθεί το τελικό στάδιο θα μπορούσε να αντικατασταθεί με δοκιμή σε ανθρώπους (Human Challenge Trial-HCT). Οι εθελοντές που θα ανταποκριθούν στην πρόκληση θα προσβληθούν σκόπιμα με SARS-CoV-2 για να μελετηθεί η αντίδρασή τους στο εμβόλιο. Η σκόπιμη μόλυνση ενός υγιούς ανθρώπου με δυνητικά θανατηφόρο ιό είναι αντίθετη με τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα στην ιατρική έρευνα. Αυτό το άρθρο επισημαίνει τα οφέλη και τους κινδύνους και τα μέτρα ασφάλειας των COVID-19 HCT. 
updated on April 3
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν συγκεκριμένες θεραπείες εγκεκριμένες από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για τον SARS-CoV-2, τον ιό που προκαλεί τη νόσο του κορονοϊού 2019 COVID-19. Αρκετοί παράγοντες χρησιμοποιούνται σε ασθενείς σε κλινικές δοκιμές και πρωτόκολλα παρηγορητικής θεραπείας, που βασίζονται σε μελέτες δραστικότητας in vitro (έναντι του SARS-CoV-2 ή των σχετικών ιών) και σε περιορισμένης κλίμακας κλινική εμπειρία. Το παρόν κείμενο αποτελεί μια ανασκόπηση, των θεραπευτικών παραγόντων με σχόλια, ενδείξεις και αντενδείξεις, που βασίζεται σε εκτενή σχετική βιβλιογραφία.
Cormac Sheridan
Nature Biotechnology, doi: https://doi.org/10.1038/d41587-020-00021-z
05 November 2020
Η επικείμενη ανάδειξη γρήγορων δοκιμών (rapid-tests) για την COVID-19, θα βοηθήσει για γρήγορες απαντήσεις που αφορούν στην δημόσια υγεία - αλλά η δυνατότητα για μια γρήγορη δοκιμή για οικιακή χρήση παραμένει αόριστη.
Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics ( IF 1.833 ) Pub Date : 2020-09-27 , DOI: 10.1111/jcpt.13267
First published: 27 September 2020 
Οι κλινικές δοκιμές που στοχεύουν στην επαναστόχευση του CQ και του HCQ για την COVID-19, παρά την πρώτη ενθουσιώδη ανταπόκριση από μελέτες κυρίως από Κίνα και Γαλλία, έχουν μέχρι στιγμής προχωρήσει χωρίς όμως να έχει ακόμα προσδιοριστεί η ασφαλής και αποτελεσματική αντιιική κλινική δόση. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη συστηματικής προσέγγισης.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Nitulescu, G.M., Paunescu, H., Moschos, S.A., Petrakis, D., Nitulescu, G., Ion, G.N.D., Spandidos, D.A., Nikolouzakis, T.K., Drakoulis, N., Tsatsakis, A.
International Journal of Molecular Medicine, 46 (2), pp. 467-488(2020), DOI:  https://doi.org/10.3892/ijmm.2020.4608
Published online on: May 18, 2020
Safety Science, Volume 129, September 2020, Article 104842, DOI: 10.1016/j.ssci.2020.104842

Pages