Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

University reopening plans under fire
Jyoti Madhusoodanan
Science : Vol. 369, Issue 6502, pp. 359, DOI: 10.1126/science.369.6502.359
 24 Jul 2020
Τον Αύγουστο, εκατοντάδες πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμα να ανοίξουν ξανά τις πανεπιστημιουπόλεις τους με ένα συνδυασμό διαδικτυακών και δια-ζώσης μαθημάτων. Το προσωπικό και οι σπουδαστές εκφράζουν ανησυχίες ότι με τα κρούσματα COVID-19 να αυξάνονται σε πολλές περιοχές της χώρας, η υγεία τους τίθεται σε περιττό κίνδυνο.
OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)
10 July 2020
Αυτή η σύντομη έρευνα, αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι χώρες ανταποκρίθηκαν στις άμεσες σε θέσεις εργαζομένων κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID ‑ 19. Παρατίθενται παραδείγματα καινοτόμων τρόπων με τους οποίους οι χώρες επανεκπαιδεύουν και επαναπροσδιορίζουν το εργατικό τους δυναμικό για να ανταποκριθούν στην άμεση ζήτηση κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Από τον έρευνα μπορούν να αντληθούν μαθήματα για μεσοπρόθεσμες προσπάθειες επανεκπαίδευσης που θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις δεξιοτήτων ώστε να μεταβούν στην μετά-COVID 19 οικονομία.
M. Shamim Kaiser et al.
IEEE Access, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3050193.
Date of Publication: 08 January 2021
Παρουσιάζεται ένα μια mobile εφαρμογή, η iWorkSafe, που αναπτύχθηκε κυρίως για συσκευές Android τελευταίας τεχνολογίας και φιλοξενεί ένα ασαφές μοντέλο νευρωνικών δικτύων, και βοηθά στον εντοπισμό πιθανών υπόπτων νοσούντων από COVID-19 μεταξύ των υπαλλήλων
Reid Blackman
Harvard Business Review
May 28, 2020
Η πανδημία Covid-19 έστειλε έναν άνευ προηγουμένου αριθμό υπαλλήλων για εργασία από το σπίτι. Ταυτόχρονα, οι εργοδότες εντείνουν τις προσπάθειές τους για παρακολούθηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, ενώ η τεχνολογία προσφέρει πολλές λύσεις. Όμως μήπως ο έλεγχος απειλεί να διαβρώσει την εμπιστοσύνη μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων;
AlMala, Wassim
Working Paper Series, Available at SSRN, DOI http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3736719
Posted: 25 Nov 2020
Η πανδημία COVID-19 αποκάλυψε τη σημασία του HRM «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» σε οργανισμούς και εταιρείες, ειδικά με τις νέες προκλήσεις που θέτει. Αυτό το άρθρο δείχνει τη σημασία της ευελιξίας που πρέπει να έχει το HRM, στην εφαρμογή της στρατηγικής και των πρακτικών του, στις διαφορετικές συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε εργαζόμενος λόγω της πανδημίας COVID-19.
Flexible employment relationships and careers in times of the COVID-19 pandemic
Journal of Vocational Behavior, DOI: 10.1016/j.jvb.2020.103435
Daniel Spurka, Caroline Straubb
Available online 7 May 2020
Η πανδημία COVID-19 αποτελεί μια κρίση που επηρεάζει διάφορες πτυχές της ζωής των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Στις περισσότερες από τις πληγείσες χώρες, προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση του ιού, λήφθηκαν αρκετά περιοριστικά μέτρα και υιοθετήθηκαν  αλλαγές στις συνθήκες εργασίας (π.χ., ευέλικτη τοποθεσία και ωράριο). Η μελέτη εστιάζει στους εργαζομένους με ευέλικτες εργασιακές σχέσεις (π.χ. προσωρινή εργασία γραφείου,  εργασία με υπεργολαβία κτλ) και στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που αναμένονται στην επαγγελματική ζωή των ανθρώπων.
Ferreira R, Pereira R, Bianchi IS, da Silva MM.
Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. 2021; 7(1):70. https://doi.org/10.3390/joitmc7010070
Published: 21 February 2021
Πραγματοποιείται συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την εξ' αποστάσεως εργασία και τα επακόλουθα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, προκλήσεις, κινητήριες δυνάμεις και τις μεταξύ τους σχέσεις.
Covid-19: medical schools given powers to graduate final year students early to help NHS
Harvey, AnnaBMJ
BMJ 2020; 368 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m1227
Published 26 March 2020
Όπως δήλωσε η Βρετανική Ιατρική Ένωση (BMA), οι ιατρικές σχολές έχουν λάβει την άδεια να αποφοιτήσουν τους φοιτητές τους πρόωρα για να μπορέσουν να εργαστούν για το Βρετανικό εθνικό σύστημα υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Αυτό ακολούθησε την έκπληξη που προκάλεσε η δήλωση του υπουργού Υγείας Matt Hancock στις 24 Μαρτίου, οτι 5.500 τελοιόφοιτοι της ιατρικής σχολής, θα είναι στους νοσοκομειακούς θαλάμους μέχρι την επόμενη εβδομάδα.
21 HR Jobs of the Future
Jeanne C. Meister, Robert H. Brown
Harvard Business Review
August 12, 2020
Οι τεράστιες αλλαγές που έχει επιφέρει η πανδημία Covid-19 στο πού και το πώς της εργασίας, έχει αυξήσει τη σημασία του ρόλου του υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού στους οργανισμούς. Οι εργαζόμενοι στρέφονται σε αυτούς για καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο πλοήγησης στη "νέα κανονικότητά" τους και για υποστήριξη στην προετοιμασία για το μέλλον της εργασίας τους.