Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Flexible employment relationships and careers in times of the COVID-19 pandemic
Journal of Vocational Behavior, DOI: 10.1016/j.jvb.2020.103435
Daniel Spurka, Caroline Straubb
Available online 7 May 2020
Η πανδημία COVID-19 αποτελεί μια κρίση που επηρεάζει διάφορες πτυχές της ζωής των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Στις περισσότερες από τις πληγείσες χώρες, προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση του ιού, λήφθηκαν αρκετά περιοριστικά μέτρα και υιοθετήθηκαν  αλλαγές στις συνθήκες εργασίας (π.χ., ευέλικτη τοποθεσία και ωράριο). Η μελέτη εστιάζει στους εργαζομένους με ευέλικτες εργασιακές σχέσεις (π.χ. προσωρινή εργασία γραφείου,  εργασία με υπεργολαβία κτλ) και στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που αναμένονται στην επαγγελματική ζωή των ανθρώπων.
Covid-19: medical schools given powers to graduate final year students early to help NHS
Harvey, AnnaBMJ
BMJ 2020; 368 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m1227
Published 26 March 2020
Όπως δήλωσε η Βρετανική Ιατρική Ένωση (BMA), οι ιατρικές σχολές έχουν λάβει την άδεια να αποφοιτήσουν τους φοιτητές τους πρόωρα για να μπορέσουν να εργαστούν για το Βρετανικό εθνικό σύστημα υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Αυτό ακολούθησε την έκπληξη που προκάλεσε η δήλωση του υπουργού Υγείας Matt Hancock στις 24 Μαρτίου, οτι 5.500 τελοιόφοιτοι της ιατρικής σχολής, θα είναι στους νοσοκομειακούς θαλάμους μέχρι την επόμενη εβδομάδα.