Ψηφιακό Περιεχόμενο

Νέος κόμβος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
29/01/2004Ψηφιακό Περιεχόμενο
Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για το ελεύθερο λογισμικό - λογισμικό ανοιχτού κώδικα
21/01/2004Ψηφιακό Περιεχόμενο
Αξιολογώντας τη χρηστικότητα των δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
14/01/2004Ψηφιακό Περιεχόμενο
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε νέο one-stop-shop δικτυακό κόμβο
13/01/2004Ψηφιακό Περιεχόμενο
Eγκαινιάζεται το Διαβαλκανικό Ερευνητικό & Εκπαιδευτικό Δίκτυο Internet της ΝΑ Ευρώπης SEEREN
23/12/2003Ψηφιακό Περιεχόμενο
Αναβαθμισμένη λειτουργία της τεχνικής και επιστημονικής Bιβλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου
19/12/2003Ψηφιακό Περιεχόμενο
Eπιταχύνεται η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Κοινωνία της Πληροφορίας - Νέες δράσεις για ευρυζωνικά δίκτυα
15/12/2003Ψηφιακό Περιεχόμενο
Σεμινάρια για τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάδειξη της πολιτισμικής πληροφορίας
15/12/2003Ψηφιακό Περιεχόμενο
Βραβεία 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πολυμέσων και Internet
12/12/2003Ψηφιακό Περιεχόμενο
Μεγαλύτερη δικτύωση για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
10/12/2003Ψηφιακό Περιεχόμενο

Pages

Subscribe to Ψηφιακό Περιεχόμενο