Το SymbIASIS συνδέει startups που αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις με νοσοκομεία

Στόχος του SymbIASIS είναι η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ νοσοκομείων και startups από τον τομέα της υγείας, η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας, η δικτύωση και διερεύνηση συνεργασιών ώστε να αναπτυχθούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Το πρωτοποριακό έργο SymbIASIS, που υλοποιείται από το EIT Health και συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) σε συνεργασία με το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ, ξεκίνησε μόλις πρόσφατα και έρχεται να συνδέσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, νοσοκομεία και νεοφυείς επιχειρήσεις.

Στόχος του SymbIASIS (=Συμβίωση + Ίασις) είναι η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ νοσοκομείων και νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας, η δικτύωση και διερεύνηση συνεργασιών ώστε να αναπτυχθούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Το μεγάλο όφελος που προκύπτει από τη μεθοδολογία και την κεντρική ιδέα του έργου είναι ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πολιτών και των μονάδων υγείας, και δοκιμάζονται σε πραγματικό περιβάλλον, ώστε να έχουν θετικό αντίκτυπο στην υγεία και στις ζωές των ασθενών, στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Το SymbIASIS έρχεται να καλύψει την ανάγκη διασύνδεσης των νοσοκομείων με τις νεοσύστατες επιχειρήσεις του τομέα της υγείας, ώστε και τα νοσοκομεία να εκσυγχρονιστούν και να μετασχηματιστούν ψηφιακά με μεθόδους ανοικτής καινοτομίας ή/και συμβάσεις καινοτομίας, αλλά και οι νεοσύστατες να μπορέσουν να επικυρώσουν τις τεχνολογικές τους λύσεις σε πραγματικό περιβάλλον με πιλοτικές ή προ-πιλοτικές δοκιμές. 

Μπορείτε να υποβάλετε πρόταση προς αξιολόγηση για συμμετοχή στο SymbIASIS μέχρι και την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Η προτεινόμενη λύση σας θα πρέπει να βρίσκεται στη φάση της «απόδειξης της ορθότητας της ιδέας» / Proof of Concept, σύμφωνα με το μοντέλο του CIMIT. Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.

Κατά τη διάρκεια του έργου, θα αντιστοιχηθούν οι λύσεις των επιλεγμένων επιχειρήσεων με τις ανάγκες και την εξειδίκευση των νοσοκομείων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών, ενώ θα διεξαχθούν εξειδικευμένα σεμινάρια για ανταλλαγή γνώσης και εκπαιδευτικά εργαστήρια.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση την ωριμότητά τους και τον βαθμό στον οποίο ταιριάζουν με τις ανάγκες των νοσοκομείων. Θα τηρηθεί διαδικασία προτεραιότητας μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις στο πρόγραμμα (συνολικά και για το πρώτο έτος του προγράμματος θα υποστηριχθούν μέχρι 30 νεοφυείς επιχειρήσεις)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους συντονιστές του έργου από το ΕΚΤ Γιώργο Μέγα, συντονιστή του EIT Health HUB, τηλ. 2102204921, megas@ekt.gr και Βαρβάρα Βασιλάκη, EIT Health HUB project manager, τηλ. 2102204912, vasilaki@ekt.gr.

EIT Health

Το EIT Health είναι ένα δίκτυο κορυφαίων επιχειρήσεων και οργανισμών για την καινοτομία στον τομέα της υγείας. Αποτελείται από 150 εταίρους και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT), φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του EIT Health είναι να φέρει πρωτοποριακές λύσεις και νέες υπηρεσίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης βοηθώντας τους Ευρωπαίους πολίτες να βελτιώσουν την υγεία τους και να ζήσουν περισσότερο.

Το EIT Health συνδέει όλους τους φορείς της υγειονομικής περίθαλψης πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα, φροντίζοντας να συμπεριλάβει όλες τις πλευρές του «τριγώνου της γνώσης», έτσι ώστε η καινοτομία να εμφανιστεί εκεί που συναντώνται η έρευνα, η εκπαίδευση και η επιχειρηματικότητα προς όφελος των πολιτών.