Ιατρική Βιοτεχνολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Maria da Conceição Viana Invenção, et al.
Human Vaccines & Immunotherapeutics, DOI: 10.1080/21645515.2021.1974288
Published online: 06 Oct 2021
Η ανασκόπηση αυτή αναδεικνύει την ανάπτυξη συνθετικών εμβολίων αντιγόνου, εστιάζοντας στη χρήση εργαλείων βιοπληροφορικής για την επιλογή και την κατασκευή αντιγόνων για τα διάφορα υπό ανάπτυξη εμβόλια καθώς και στρατηγικές βελτιστοποίησης εμβολίων της COVID-19.
COVID-19 What Have We Learned? The Rise of Social Machines and Connected Devices in Pandemic Management Following the Concepts of Predictive, Preventive and Personalised Medicine
Petar Radanliev, David C. De Roure, Rob Walton, et al.
University of Oxford and Cisco Research Centre, Working Paper Series
Posted: 15 Sep 2020
Παρουσιάζονται εν συντομία μια σειρά προγνωστικών, προληπτικών και εξατομικευμένων ψηφιακών μεθόδων που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν γρήγορα για να βοηθήσουν στην υγειονομική κρίση COVID-19 και σε μελλοντικές πανδημίες.
A human-airway-on-a-chip for the rapid identification of candidate antiviral therapeutics and prophylactics.
Si, L., Bai, H., Rodas, M. et al.
Nat Biomed Eng (2021). https://doi.org/10.1038/s41551-021-00718-9
03 May 2021
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα αεραγωγό-on-a-chip που μιμείται τον ζωντανό ιστό πνευμόνων για να προσδιορίσουν την αποτελεσματικότητα εγκεκριμένων φαρμάκων για θεραπεία για την COVID-19

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Maria Dalamaga, Irene Karampela, Christos S. Mantzoros
Metabolism. : 154260.  doi: 10.1016/j.metabol.2020.154260
May 8, 2020
Complement as a target in COVID-19?
Risitano, A.M., Mastellos, D.C., Huber-Lang, M. et al.
Nat Rev Immunol 20, 343–344 (2020). https://doi.org/10.1038/s41577-020-0320-7
Issue Date: June 2020

Pages