Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Ανάπτυξη και διαχείριση συστήματος Κατανεμημένης Βάσης Δεδομένων (ΚΒΔ) Πειραμάτων μικροσυστοιχιών DNA"
01.04.2008 15.04.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τη Μελέτη "Μελέτη εφαρμογής εξ αποστάσεως μάθησης"
11.02.2008 26.02.2008
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αναζήτηση Συνεργασιών για την εκπόνηση έργου [EPSETG0304] για το υπό-έργο 3 του έργου του ΕΚΤ/ΕΙΕ ΕΠΣΕ+Τ - Γ' ΦΑΣΗ του ΕΠ ΚτΠ του Γ' ΚΠΣ
11.02.2008 22.02.2008
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αναζήτηση Συνεργασιών για εκπόνηση 5 μελετών/εργασιών για το υπό-έργο 5 (με κωδ. ΟΠΣ 119153) του ΕΚΤ/ΕΙΕ ΕΠΣΕ+Τ - Γ' ΦΑΣΗ "Αποθετήρια και Επιστημονικά Ηλεκτρονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης" του ΕΠ ΚτΠ του Γ' ΚΠΣ
02.11.2007 07.11.2007
Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για προμήθεια Υποδομών Πληροφοριακών Συστημάτων για την παροχή των υπηρεσιών για το έργο «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕ+Τ) Γ΄Φάση - Αποθετήρια και Επιστημονικά Ηλεκτρονικά Περιοδικά ΑΠ
18.10.2007 27.11.2007
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αναζήτηση Συνεργασιών για την εκπόνηση 4 μελετών για τα υπό-έργα 4 και 7 (με κωδ. ΟΠΣ 119153) του ΕΚΤ/ΕΙΕ ΕΠΣΕ+Τ - Γ' ΦΑΣΗ "Αποθετήρια και Επιστημονικά Ηλεκτρονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης" του ΕΠ ΚτΠ του Γ' ΚΠΣ
04.10.2007 16.10.2007
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Αναζήτηση Συνεργασιών για την εκπόνηση 7 μελετών για τα υπό-έργα 4, 5 και 8 του έργου (με κωδ. ΟΠΣ 119153) του ΕΚΤ/ΕΙΕ ΕΠΣΕ+Τ - Γ' ΦΑΣΗ "Αποθετήρια και Επιστημονικά Ηλεκτρονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης" του ΕΠ ΚτΠ
17.07.2007 31.07.2007
Προκήρυξη Aνοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια "Ξενόγλωσσων περιοδικών εκδόσεων (Έντυπων και Ηλεκτρονικών - Συνδρομή 2007) και συνοδευτικών υπηρεσιών για τη Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ/ΕΙΕ"
09.11.2006 12.12.2006
Πρoκήρυξη δύο θέσεων Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ)
02.03.2006 31.03.2006
Προκήρυξη Aνοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια "Ξενόγλωσσων περιοδικών εκδόσεων (Έντυπων και Ηλεκτρονικών - Συνδρομή 2006) και συνοδευτικών υπηρεσιών για τη Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ/ΕΙΕ"
19.10.2005 05.12.2005

Pages