Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Υλοποίηση μηχανισμών για την καταγραφή πληροφορίας θέσης και τη διάθεσή της προς χρήση από εφαρμογές»
08.04.2009 22.04.2009
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Ολοκλήρωση μηχανισμών εξατομίκευσης και context-awareness σε διάφορες υπηρεσίες/εφαρμογές»
08.04.2009 22.04.2009
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Μηχανισμοί προσαρμογής περιεχομένου για τη διάθεση σε χρήστες φορητών υπολογιστικών συσκευών»
08.04.2009 22.04.2009
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Υλοποίηση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τους συμμετέχοντες σε συνεδριακές εκδηλώσεις»
08.04.2009 22.04.2009
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Υλοποίηση ενημερωτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τους πολίτες/χρήστες του ασύρματου δικτύου»
08.04.2009 22.04.2009
Προκήρυξη μίας θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ)
12.03.2009 15.04.2009
Αναζήτηση Συνεργασιών ΕΚΤ (συντάκτης - επιμελητής έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων)
27.01.2009 10.02.2009
Αναζήτηση Συνεργασιών ΕΚΤ σε Τομείς Πληροφορικής
14.01.2009 30.01.2009
Πρoκήρυξη δύο θέσεων Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ)
04.11.2008 20.11.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού «Διοργάνωση διεθνούς Συνεδρίου "Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: Το μέλλον της Επιστημονικής Επικοινωνίας"»
31.10.2008 14.11.2008

Pages