Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Υποστήριξη της διαδικασίας έκδοσης των ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών"
07.05.2008 22.05.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Εντοπισμός επιτυχημένων πρακτικών και υλοποίηση ενεργειών για τη χρήση του Αποθετηρίου και από ερευνητές άλλων ερευνητικών φορέων"
07.05.2008 22.05.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Σχεδίαση πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης έργων"
07.05.2008 22.05.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Κατηγοριοποίηση και εκκαθάριση διαθέσιμου υλικού από πνευματικά δικαιώματα ώστε να διατεθεί ελεύθερο από το αποθετήριο"
05.05.2008 20.05.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Στρατηγική ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης έργων"
05.05.2008 20.05.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Ψηφιοποίηση υλικού του EIΕ που προορίζεται για κατάθεση στο Ιδρυματικό Αποθετήριο"
01.04.2008 15.04.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Τεκμηρίωση αρχειακών συλλογών βυζαντινών και μεταβυζαντινών εγγράφων Αγίου Όρους - Πάτμου - Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και απόθεσή τους στο Αποθετήριο"
01.04.2008 15.04.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Προσδιορισμός κινδύνων και υλοποίηση μέτρων εξασφάλισης συστήματος και δεδομένων (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα) σε επίπεδο διαδικασιών οργάνωσης και τεχνολογικών μέσων"
01.04.2008 15.04.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Ανάπτυξη και διαχείριση συστήματος Κατανεμημένης Βάσης Δεδομένων (ΚΒΔ) Πειραμάτων μικροσυστοιχιών DNA"
01.04.2008 15.04.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τη Μελέτη "Μελέτη εφαρμογής εξ αποστάσεως μάθησης"
11.02.2008 26.02.2008

Pages