Νέες προκηρύξεις και συμβουλές επιτυχίας στην εκδήλωση του ΕΚΤ για το νέο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC)

Στην Ημερίδα παρουσιάστηκε ο συνολικός προϋπολογισμός 13 δισ. ευρώ του ERC στον Ορίζοντα 2020 και η κατανομή του ετησίως, οι νέες προκηρύξεις για το 2016, οι εθνικές δράσεις υποστήριξης "Αριστείας" σε νέους και έμπειρους ερευνητές, καθώς και χρήσιμες συμβουλές για την προετοιμασία και την υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων.

Το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας συγκέντρωσε η εκδήλωση που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) στο πλαίσιο του Oρίζοντα 2020 (Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ERC. Στη Συνάντηση Εργασίας παρουσιάστηκε ο συνολικός προϋπολογισμός 13 δισ. ευρώ του ERC στον Ορίζοντα 2020 και η κατανομή του ετησίως, οι νέες προκηρύξεις για το 2016, οι εθνικές δράσεις υποστήριξης "Αριστείας" σε νέους και έμπειρους ερευνητές, καθώς και χρήσιμες συμβουλές για την προετοιμασία και την υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων.

Την εκδήλωση χαιρέτησε η διευθύντρια του ΕΚΤ Δρ Εύη Σαχίνη, η οποία τόνισε τη σημασία και την αναγνώριση που χαίρουν τα Grants του ERC, καθώς αποτελούν, πλέον, ένα είδος βραβείου για την ερευνητική δραστηριότητα. Στη συνέχεια, η Δρ Ε. Σαχίνη αναφέρθηκε στη σχετικά επιτυχημένη πορεία των Ελλήνων ερευνητών κατά την προηγούμενη περίοδο, οι οποίοι κατείχαν τη δωδέκατη θέση σε σύνολο χωρών, τονίζοντας όμως ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών αφορούσε σε Έλληνες ερευνητές οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα στο εξωτερικό. Στόχος, τόνισε η Ε. Σαχίνη, είναι να ενταθούν οι υποστηρικτικές πολιτικές της ΓΓΕΤ και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης απέναντι στην ερευνητική κοινότητα, προκειμένου να ενισχυθεί η θέση των Ελλήνων ερευνητών και να αξιοποιηθεί το αξιόλογο εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό.

Στη συνέχεια, ο Δρ Θ. Παπάζογλου (European Research Council Executive Agency) παρουσίασε τα μέχρι στιγμής στοιχεία της ελληνικής συμμετοχής, καθώς και τις τρέχουσες προσκλήσεις του ERC για υποβολή προτάσεων κατά το 2016, ενώ αναφέρθηκε και σε μερικές μελλοντικές εξελίξεις για το 2017. Ο Δρ Θ. Παπάζογλου τόνισε τη σημασία της συνεισφοράς του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στη συγκέντρωση και παρουσίαση αναλυτικών στοιχείων για τη συμμετοχή των Ελλήνων ερευνητών στο πρόγραμμα, την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τη γεωγραφική κατανομή των πόρων, τη θέση της χώρας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και τα έργα στα οποία υπάρχει ελληνική συμμετοχή. Επιπλέον, ο Θ. Παπάζογλου παρουσίασε στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας, τα διαφορετικά Grants και τους ερευνητές στα οποία απευθύνονται, καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται στο ERC.

Παρουσιάζοντας κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία για τη συμβολή του ERC στην υποστήριξη και την ενίσχυση των ερευνητών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Δρ Θ. Παπάζογλου ανέφερε συγκεκριμένα ότι το ERC, από το 2007 έως σήμερα, έχει καταφέρει να χρηματοδοτήσει περισσότερους από 5.000 ερευνητές, έχει συμβάλει στη δημοσίευση 30.000 περίπου επιστημονικών μελετών σε έγκυρα περιοδικά, έχει εξασφαλίσει εργασία σε περισσότερους από 40.000 επιστήμονες, οι οποίοι απασχολούνται σε ερευνητικές ομάδες του ERC, έχει συγκεντρώσει 66 διαφορετικές εθνικότητες χρηματοδοτούμενων ερευνητών και εξασφάλισε τον μεγαλύτερο μέχρι σήμερα προϋπολογισμό ύψους 13 δισ. ευρώ.

Συνεχίζοντας στη Συνάντηση Εργασίας, ο Δρ Β. Γρηγορίου, Εθνικός Εκπρόσωπος για το πρόγραμμα ERC και Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα του ERC στον Ορίζοντα 2020, η μελέτη των οποίων μπορεί να συμβάλει, όπως τόνισε, ώστε να βελτιωθεί η συμμετοχή των Ελλήνων ερευνητών και η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ερευνητικών ινστιτούτων. Συγκεκριμένα, σε σύνολο 136 υποβεβλημένων προτάσεων για την περίοδο 2014-2015, χρηματοδοτήθηκαν 4, με συνολική χρηματοδότηση ύψους περίπου 3 εκατ. ευρώ. Από τις προτάσεις που χρηματοδοτήθηκαν, οι 2 προήλθαν από ερευνητές του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, 1 από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και 1 από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Στόχος μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον Δρ Β. Γρηγορίου, είναι η βελτίωση των ερευνητικών υποδομών στην Ελλάδα και η προσέλκυση σε αυτά Ελλήνων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα ποσοστά εξασφάλισης χρηματοδότησης από το ERC σε εγχώριο επίπεδο.

O Δρ Γ. Ιωαννίδης, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού) παρουσίασε τις Δράσεις Υποστήριξης των νέων, κατά τεκμήριο, ερευνητών μέσω των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ο Δρ Γ. Ιωαννίδης ανέφερε ότι στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 οι πόροι για την ενίσχυση της έρευνας και του ερευνητικού δυναμικού κατανέμονται σε δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα: το Ε.Π. Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δία Βίου Μάθηση (ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ) και το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ). Ο κύριος όγκος των πόρων, όπως διασαφήνισε ο Δρ Γ. Ιωαννίδης, προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), βρίσκεται στο ΕΠΑΝΕΚ και υπόκειται στις προτεραιότητες του συγκεκριμένου Ε.Π. (συμμετοχή επιχειρήσεων στα ερευνητικά προγράμματα και σύνδεση με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης). Τέλος, ο Δρ Γ. Ιωαννίδης τόνισε ότι το ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ διαθέτει πόρους ύψους 100 εκατ. ευρώ που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και βασικός στόχος του είναι η στήριξη των ερευνητών και όχι των ερευνητικών προτάσεων.

Στη συνέχεια, ο Καθ. Η. Αβραμόπουλος (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) παρουσίασε τη δράση "ERC Starting Grant" από την πλευρά ενός αξιολογητή, παρέχοντας πληροφορίες για τις ερωτήσεις και τη διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθείται για κάθε υποβεβλημένη πρόταση, καθώς και για το σύστημα βαθμολογίας τους. Σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας, σύμφωνα με τον Καθ. Η. Αβραμόπουλο, είναι η επιλογή του ιδρύματος υποδοχής, η επιλογή του σωστού πάνελ αξιολόγησης, η προσεκτική επιλογή λέξεων, οι οποίες είναι σημαντικές για την απόφαση του πάνελ που θα αναλάβει την αξιολόγηση, καθώς και η δομημένη και περιεκτική παρουσίαση του προτεινόμενου έργου, με έμφαση στο βιογραφικό και την περιγραφή της πρότασης.

Τον Καθ. Αβραμόπουλο ακολούθησε ο Καθ. Γ. Σταθόπουλος (Πανεπιστήμιο Πατρών), ο οποίος μίλησε με τη σειρά του για τις δράσεις "ERC Starting Grant" & "ERC Proof of Concept Grant" από την πλευρά των υποβαλλόντων, δεδομένης της επιτυχημένης συμμετοχής του στο πρόγραμμα με Starting Grant και Proof of Concept Grant, παρέχοντας βοηθητικά στοιχεία και συμβουλές βάσει της εμπειρίας του από όλη τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεών του. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η παρουσίαση του Καθ. K. Γαλιώτη (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ & Πανεπιστήμιο Πατρών), ο οποίος αναφέρθηκε στη δράση "ERC Advanced Grant" από την πλευρά των υποβαλλόντων, δίνοντας αναλυτικά στοιχεία για όλα τα βήματα υποβολής και αξιολόγησης της πρότασής του, συμβουλές επιτυχίας και τρόπους μετατροπής των μειονεκτημάτων σε προτερήματα.

Οι παρουσιάσεις και τα βίντεο της ημερίδας είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: http://www.ekt.gr/el/events/program/19228.

 

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή