Συμμετοχή του ΕΚΤ στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Οι θεματικοί άξονες του συνεδρίου κάλυπταν ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων που απασχολούν τις Βιβλιοθήκες και την ακαδημαϊκή κοινότητα, αναδεικνύοντας τις ανάγκες, τις δράσεις που υλοποιούνται και την προοπτική των βιβλιοθηκών ως οργανικές μονάδες των ιδρυμάτων που υπηρετούν

Στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που διοργανώθηκε από τη Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ συμμετείχε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2017. Το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών είναι ο σημαντικότερος θεσμός για τις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και μία από τις σπουδαιότερες εκδηλώσεις στον χώρο των ελληνικών βιβλιοθηκών, καλύπτοντας θέματα υπηρεσιών και τεχνολογιών πληροφόρησης, αυτοματισμού και εξοπλισμού βιβλιοθηκών, πηγών πληροφόρησης και συνδρομών. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, οι επιστημονικοί συνεργάτες που εκπροσώπησαν τον ΕΚΤ, παρουσίασαν στο κοινό τον συσσωρευτή πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr και τις υπηρεσίες νέφους openABEKT & Αποθετήρια ΕΚΤ.

Οι θεματικοί άξονες του συνεδρίου κάλυπταν ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων που απασχολούν τις Βιβλιοθήκες και την ακαδημαϊκή κοινότητα, αναδεικνύοντας τις ανάγκες, τις δράσεις που υλοποιούνται και την προοπτική των βιβλιοθηκών ως οργανικές μονάδες των ιδρυμάτων που υπηρετούν.

Στις εισηγήσεις αναλύθηκαν οι υπηρεσίες που αναπτύσσουν οι Βιβλιοθήκες σε τομείς όπως η παροχή πρόσβασης σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, η λειτουργία συνεργατικής υπηρεσίας καταλόγων, η προώθηση της πληροφοριακής παιδείας και ο αυτοματισμός εσωτερικών διοικητικών διαδικασιών. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν από ποικίλες οπτικές, θέματα όπως: η ανοικτή πρόσβαση, οι παραδοσιακές και εναλλακτικές βιβλιομετρικές μέθοδοι, η δημιουργία δικτύων ομόθεμων βιβλιοθηκών και τα πνευματικά δικαιώματα. Ακόμη, ορισμένες εισηγήσεις παρουσίασαν δράσεις που είχαν χρηματοδοτηθεί και υλοποιηθεί κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, κάνοντας έναν απολογισμό των αποτελεσμάτων τους.

Η ομάδα των επιστημονικών συνεργατών του ΕΚΤ, παρουσίασε στο συνέδριο τις σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες που έχει αναπτύξει ο οργανισμός για τις ανάγκες οργάνωσης και διάχυσης της γνώσης:

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με γνώμονα τις ανάγκες των φορέων γνώσης και πολιτισμού, αξιοποιώντας τη πολυετή εμπειρία του από τη σταθερή συνεργασία και υποστήριξη οργανισμών όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και ερευνητικά κέντρα.   Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων υπηρεσιών βασίστηκε εξ ολοκλήρου σε in house τεχνογνωσία, υλοποιούνται με βάση το μοντέλο SaaS (Software as a Service ή Λογισμικό ως Υπηρεσία) και φιλοξενούνται στις πληροφοριακές υποδομές νέφους του ΕΚΤ.

Οι εκπρόσωποι του ΕΚΤ Παρασκευάς Καμάτσος, Κατερίνα Μπάρτζη, Aλεξία Παναγοπούλου, Αγάθη Παπανότη, είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στους συμμετέχοντες τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα από τη χρήση αυτών των υπηρεσιών, καθώς και να συζητήσουν μαζί τους τις ανάγκες και τους προβληματισμούς τους για ολοκληρωμένα συστήματα υποστήριξης του έργου τους. Το ενδιαφέρον εστιάστηκε στις δυνατότητες των υπηρεσιών του ΕΚΤ για προτυποποιημένη οργάνωση και διαχείριση του περιεχομένου, την προβολή του - μέσα από τη διάχυση του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο - και την παροχή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος συνοδευτικών υπηρεσιών υποστήριξης των ροών εργασίας.

Το ΕΚΤ, ως εθνικός φορέας οργάνωσης, διαχείρισης και διάχυσης περιεχομένου που παράγεται από έγκριτους φορείς παιδείας, έρευνας και πολιτισμού, λειτουργεί ως κομβικό σημείο σύζευξης τεχνολογικών και επιστημονικών αποτελεσμάτων με τις απαιτήσεις των οργανισμών για αποδοτικά συστήματα και υπηρεσίες. Παρακολουθεί ενεργά τις εξελίξεις στον χώρο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, συνάπτει συνεργασίες και κοινές δράσεις, συνδιαμορφώνοντας ένα κοινό πλαίσιο για τη προώθηση της παιδείας και της έρευνας στη χώρα.

Με την ευκαιρία του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε στις 14/11/2017 pre-conference workshop με αντικείμενο τις σύγχρονες τάσεις στην καταλογογράφηση. Στο σεμινάριο, όπου συμμετείχαν και οι εκπρόσωποι του ΕΚΤ, παρουσιάστηκαν τα νέα πρότυπα και μοντέλα βιβλιογραφικής περιγραφής και επισημάνθηκε η ανάγκη υιοθέτησής τους από την κοινότητα των βιβλιοθηκών. Οπως προέκυψε από το Σεμινάριο, είναι εμφανής η σημασία που δίνεται πλέον στα διασυνδεδεμένα δεδομένα (linked data) και στα οφέλη που απορρέουν από τη διασύνδεση της πληροφορίας όσον αφορά την εξερεύνηση της πληροφορίας και την ανάπτυξη χρηστοκεντρικών υπηρεσιών.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΕΚΤ