Δύο θερινά σχολεία σε Σύρο και Πάτμο διοργανώνει το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του ΕΙΕ

Από τις 26 έως τις 30 Ιουνίου στην Ερμούπολη της Σύρου θα πραγματοποιηθεί Θερινό Σχολείο με τίτλο «Exploring Business History in the Mediterranean, from Local to Global», ενώ στην Πάτμο από τις 3 έως τις 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο Θερινό Σχολείο στην «Ελληνική Παλαιογραφία και Βυζαντινή Επιγραφική».

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών διοργανώνει δύο στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις σε Σύρο και Πάτμο για τη θερινή περίοδο. Από τις 26 έως τις 30 Ιουνίου στην Ερμούπολη της Σύρου θα πραγματοποιηθεί Θερινό Σχολείο με τίτλο «Exploring Business History in the Mediterranean, from Local to Global», ενώ στην Πάτμο από τις 3 έως τις 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο Θερινό Σχολείο στην «Ελληνική Παλαιογραφία και Βυζαντινή Επιγραφική» (Greek Palaeography and Byzantine Epigraphy), με την ευγενική συνεργασία της Μονής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.

Στο πλαίσιο των μαθημάτων του Θερινού Σχολείου της Σύρου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορική εξέλιξη των εταιρειών και των επιχειρηματιών στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, την αλληλεπίδρασή τους με το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, τον τρόπο με τον οποίο η τοπική ιστορία και οικονομία επηρέασε την παγκόσμια, καθώς και τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ της τοπικής και παγκόσμιας οικονομίας.

Τα μαθήματα απευθύνονται σε διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, πτυχιούχους και φοιτητές από τον χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, καθώς και όσους ενδιαφέρονται για τη Βιομηχανική Ιστορία, την Ιστορία των Επιχειρήσεων και την Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Μεσογείου.

Το εντατικό πρόγραμμα των μαθημάτων του Θερινού Σχολείου στην Πάτμο θα εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις για να είναι σε θέση να προσεγγίζουν χειρόγραφα και επιγραφές. Οι συμμετέχοντες θα έχουν ευκαιρία να συνδυάσουν τη θεωρία με την πρακτική άσκηση σε χειρόγραφα και επιγραφές της σπάνιας συλλογής της Βιβλιοθήκης και του Μουσείου της Μονής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο.

Τα μαθήματα απευθύνονται σε διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, πτυχιούχους και φοιτητές στο τελευταίο έτος σπουδών στον χώρο της Φιλολογίας, Ιστορίας, Θεολογίας, Βυζαντινών και Μεσαιωνικών σπουδών.

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο Θερινό Σχολείο με τίτλο «Exploring Business History in the Mediterranean, from Local to Global» πατήστε εδώ. Η φόρμα εγγραφής για το Σχολείο της Σύρου θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και τις 25 Απριλίου.

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο Θερινό Σχολείο στην «Ελληνική Παλαιογραφία και Βυζαντινή Επιγραφική» (Greek Palaeography and Byzantine Epigraphy) πατήστε εδώ. Η φόρμα εγγραφής για το Σχολείο της Πάτμου θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και τις 26 Απριλίου.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό ίδρυμα Ερευνών