Νέες επιστημονικές πληροφοριακές πηγές διαθέσιμες στη Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ

Η Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ εξασφάλισε συνδρομή στο πακέτο Nature.com COMPLETE, στη χημική βάση REAXYS καθώς και πρόσβαση στις 2 πηγές νομικών θεμάτων ΝΟΜΟΣ και HEINONLINE International Core.

Νέες σημαντικές επιστημονικές πηγές πληροφόρησης είναι πλέον διαθέσιμες στον χώρο της Βιβλιοθήκης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Πρόκειται για το πλήρες πακέτο του επιστημονικού εκδοτικού οίκου Nature Publishing Group, τη Βάση δεδομένων REAXYS στον τομέα της Χημείας,  καθώς και τις Βάσεις δεδομένων ΝΟΜΟΣ και HEINONLINE που καλύπτουν θέματα νομικά, δικαίου και νομοθεσίας.

Οι παραπάνω συνδρομές εξασφαλίστηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής του ΕΚΤ για την παροχή πρόσβασης σε πληροφοριακές πηγές προς την ελληνική ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφοριακές πηγές μέσα από τον χώρο της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (από το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο ή συνδεόμενοι μέσω του free WiFi από φορητό υπολογιστή).

Με τη συνδρομή στο "πακέτο" Nature.com COMPLETE εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο της πλατφόρμας www.nature.com που περιλαμβάνει 35 Nature-branded τίτλους περιοδικών (συμπεριλαμβανομένων 15 τίτλων Nature reviews) και 44 τίτλους άλλων επιστημονικών/ακαδημαϊκών  εκδοτών, καθώς και 15 τίτλους ανοικτής πρόσβασης. Από το πακέτο εξαιρούνται μόνο οι τίτλοι Scientific American και Lab Animal. Επίσης, περιλαμβάνεται η πρόσβαση στο αρχειακό υλικό του περιοδικού Nature, από το πρώτο έτος κυκλοφορίας του, το 1869, καθώς και στο αρχειακό υλικό των άλλων τίτλων από την αρχή της κυκλοφορίας τους.

Επίσης, το ΕΚΤ συμπεριλαμβάνει στην Ψηφιακή του Βιβλιοθήκη, την πληροφοριακή πηγή REAXYS που αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για όλους τους ερευνητές που δραστηριοποιούνται στους τομείς οργανικής σύνθεσης, φαρμακευτικής χημείας, σύνθεσης και απομόνωσης φυσικών προϊόντων, σχεδιασμού βιοδραστικών ενώσεων και υλικών και σύνθεσης νέων υλικών. Η REAXYS αντλεί δεδομένα που προέρχονται από περίπου 16.000 επιστημονικά περιοδικά και πατέντες, μέχρι πίσω στις αρχές του 19ου αιώνα και από περισσότερες από 500.000.000 πειραματικές διαδικασίες.

Η RΕAXYS παρέχει πληροφορίες που περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με συνθετικές μεθόδους, δομές και αντιδράσεις αλλά και τις φυσικές, χημικές, φασματικές, βιολογικές και τοξικολογικές ιδιότητες των δημοσιευμένων ενώσεων. Η Reaxys συγχωνεύει το περιεχόμενο από τις τρεις έγκριτες πηγές δεδομένων: Beilstein, Gmelin και Patent Chemistry Database.

H βάση ΝΟΜΟΣ περιλαμβάνει το σύνολο της Ελληνικής Νομοθεσίας κωδικοποιημένης, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική γλώσσα (ενσωματώνει τη CELEX της ΕΕ), σημαντική νομολογία όλων των δικαστηρίων από το 1980 μέχρι σήμερα, και νομική αρθρογραφία των τελευταίων 30 ετών αποδελτιωμένη από 35 νομικά περιοδικά, κ.ά.

Η βάση HEINONLINE International Core είναι ένα πακέτο πληροφοριακών πηγών που περιλαμβάνει περισσότερους από 2.000 τίτλους νομικών περιοδικών (Law Journal Library), τη δυνατότητα αναζήτησης στο σύνολο των μεγάλων συνθηκών ανά τον κόσμο (World Treaty Library), 500.000 σελίδες από σύγχρονα και ιστορικά έργα που σχετίζονται με τον ρόλο των γυναικών (Women and the Law), ομοσπονδιακή και πολιτειακή νομολογία (Case Law).

Επίσης, η HEINONLINE περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη συλλογή των συνταγμάτων και καταστατικών εγγράφων (World Constitutions Illustrated), 100.000 από τις σημαντικότερες υποθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, που αποτελούν την online έκδοση των “English Reports” (English Reports, Full Reprint), διεθνές δίκαιο από τις νομικές εκδόσεις των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Law Collection), πρόσβαση σε σημαντικά διεθνή έγγραφα (Foreign and International Law Resources Database) και σε περισσότερα από 6.000 "κλασικά" έργα της νομικής ιστορίας σε συνταγματικό δίκαιο, συγκριτικό δίκαιο, πολιτικές επιστήμες και άλλα θέματα (Legal Classics).

Σημειώνεται ότι η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης Τεχνολογίας και Πολιτισμού του ΕΚΤ (http://library.ekt.gr) προσφέρει σε όλους τους χρήστες αναζήτηση και πρόσβαση στις συλλογές και τις υπηρεσίες του ΕΚΤ: α) Από τον χώρο της Βιβλιοθήκης, στο Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο ή συνδεόμενοι μέσω του free WiFi από φορητό υπολογιστή, οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριακών πηγών και συλλογών (εντύπων και ηλεκτρονικών συνδρομητικών), β) Απομακρυσμένα μέσω Διαδικτύου, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης σε ελεύθερης πρόσβασης περιοδικά και πηγές στο Διαδίκτυο, καθώς και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για παραγγελία διεθνούς βιβλιογραφίας, citation index & βιβλιομετρικών δεικτών και πλήρων κειμένων.

Μάθετε Περισσότερα